Känner du till de svenska orden? (Kviss #149)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss