Kan du orden i fredagskvisset? (Kviss #186)

Känner du till dessa tolv svenska ord?

Starta kviss