Kan du de svenska orden? (Kviss #171)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss