Har du koll på ordens betydelser? (Kviss #181)

Känner du till dessa tolv svenska ord?

Starta kviss