Har du koll på ordens betydelser? (Kviss #175)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss