Har du koll på orden? (Kviss #206)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss