Har du koll på orden? (Kviss #165)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss