Har du koll på orden? (Kviss #143)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss