Har du koll på orden? (Kviss #136)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss