Har du koll på kommunsloganer? (Kviss #208)

Kan du para ihop rätt kommun med rätt slogan?

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Starta kviss