Har du koll på de svenska orden? (Kviss #150)

Känner du till vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss