Har du koll på betydelserna? (Kviss #134)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss