Stereotyper sänker killars läsning

2 kommentarer

Pojkar läser sämre än flickor. Så lyder den gängse uppfattningen, som också har bekräftats i flera studier. Men är könsskillnaden en självuppfyllande profetia? Är killarna sämre läsare, eftersom de förväntas att vara det?

Tyska forskare i psykologi har besökt 60 klassrum – med totalt 1 500 elever – för att ta reda på hur synen på kön påverkar enskilda elevers läsförmåga. Och det visar sig redan i unga år att flickor ofta ser sig själva som goda läsare. De upplever positiva läseffekter, vilket ökar såväl självförtroende som motivation och prestation. Pojkarna, däremot, ser sig redan från början som rätt usla på att läsa. Därefter går den negativa spiralen neråt – och de tappar gradvis i självförtroende, motivation och prestation.

Forskarna samlade in information i två omgångar från samma elever: en runda i femte och en i sjätte klass. Eleverna fick svara på frågor om sin bakgrund och göra ett lästest. Dessutom fick de skatta sin egen läsförmåga och gradera sin motivation samt fylla i en enkät med frågor om könsstereotyper.

– Vi ställde frågor som om flickor eller pojkar generellt läser bättre, gillar mer att läsa och läser oftare, säger Fransesca Muntoni vid universitetet i Hamburg. Vi tolkade svaren som att de bekräftade fördomarna – i allmänhet tycker barnen att läsning är något för flickor.

I lästestet presterade killarna också i genomsnitt sämre, var mindre motiverade och hade lägre tankar om sin egen förmåga än flickorna. Den här negativa effekten var mycket starkare för pojkarna än vad de positiva effekterna var för flickorna. Studien visar att stereotyper kan få långvariga negativa konsekvenser för inlärning i skolan. Det är därför är viktigt att vara medveten om – och motarbeta – fördomarna i klassrummet, menar forskarna.

Maria

Vill du ha de senaste språknyheterna? Prenumerera på Språktidningen – 2 nummer för 99 kronor!

Foto: Pixabay

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar