Talar framtiden för de, dem eller dom?

7 kommentarer

Frågan om de och dem har blivit den kanske hetaste språkriktighetsfrågan på senare år. Svensklärare vittnar om att de måste ägna allt mer tid åt att lära ut skillnaderna mellan subjektsformen de och objektsformen dem. Samtidigt är det allt fler som uppmärksammar felaktig användning av de och dem.

I Språktidningen 5/2019, som delas ut till prenumeranter i veckan, skriver språkvetarna Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki att en reform troligen kryper allt närmare. I de senaste årens debatt har det kommit förslag på både enhets-de och enhets-dom. I talspråket är det uttalet dom som dominerar. Men i skrift har formen dom inte riktigt släppts in i finrummet. Språkrådet skriver att dom signalerar talspråklighet och vardaglighet:

Den som använder dom riskerar att uppfattas som en person som inte behärskar standardnormen.

I stilrutan i Svensk ordbok kommenteras formen dom:

För närvarande kan den dock knappast användas i skrift utan att texten får en mycket vardaglig prägel.

Hur ser framtiden ut för de, dem och dom? Kommer det en reform – och blir det i så fall en övergång till enhets-de eller enhets-dom? Rösta här intill!

Anders

Illustration: Jens Magnusson

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Whoo... Vad skådar mitt öga?
Kika på kommentarens datum. (ÅÅ)ÅÅ-MM-DD är vad som gäller som standard. Precis som HH:MM:SS ska man ju såklart använda mest signifikant talet först. En variant som man ibland kan se är DD-MM-ÅÅ, men aldrig MM/DD/YYYY!
Finns det någon moderator som kan ta tag i det här?

MM/DD/YYYY används i bland annat USA, tror det är standard där. De säger ju nine-eleven, inte eleven-nine som borde vara mer logiskt. I skript på hemsidor används det ofta, och ofta går det inte att ändra till lokal standard. De som administrerar hemsidor borde ibland vara mer uppmärksam på detta.

Jag störs inte av "dom" i exempelvis skönlitterär text, men ser helst att de och dem behålls som förstahandsval. Om "dom" blir rådande, undrar jag vad genitivformen blir. Doms?

Jag ser inte problemet mellan dom - deras, att det skulle bli doms? Hon - hennes har ju ingen direkt koppling, men det behärskar ju de flesta (som inte dialektalt använder hon även som objektsform). Det är inte bara unga som inte behärskar de/dem - jag ser ofta fel form, t o m hos professionella skribenter, så inför ”dom” för att förenkla! Språket går ju i rask fart mot talspråklighet och förenkling. Vi har ju bestämd ordföljd, så risken för missförstånd är liten. Vi har rätt många homonymer redan så det argumentet mot att införa talspråkets stavning av ordet tycker jag är svagt.

Varför inte bara lära barn i skolan vad skillnaden är? Anledningen till att vi har både de och dem är ju att orden har olika funktion. Man får känslan av att en del tycker att det är enklare att använda bara dom, men nånstans behöver ju barn lära sig att dom kan vara både subjekt och objekt, så det blir kanske inte lättare ändå.

Lägg till ny kommentar