Pronomen kan avslöja otrygg relation

1 kommentarer

Du och jag blir ett vi. Så ser idealbilden av en romantisk relation ut. Men inte alla par lever upp till den rosenskimrande bilden. Och avsaknaden av just ordet vi kan avslöja att kärlekslivet snarare präglas av förnuft och distans än av passion. 

Will Dunlop, forskare i psykologi vid University of California, har lyssnat på hur människor berättar om sina egna romantiska förhållanden. Berättelserna har han kopplat till så kallad anknytningsteori. Enligt denna teori beror människors förmåga att knyta an till andra ytterst på vilket band de har haft till sina föräldrar som små barn. Om en förälder har undvikit barnet när det har behövt tröst, till exempel, kan barnet i förlängningen också sky närhet – det kallas undvikande anknytning. Om föräldern i stället har svarat på behoven, men bara ibland, kan barnet i stället bli överdrivet vaksamt på föräldern – så kallad ambivalent anknytning. De här mönstren tenderar att följa med barnen in i vuxenlivet.

Den undvikande anknytningen yttrar sig hos vuxna på det sättet att de tycker att det är obehagligt om någon kommer för nära. Den ambivalenta anknytningen gör i stället att personen ständigt är rädd att förlora sin partner. Nu har Will Dunlop undersökt sambandet mellan dessa ”otrygga” anknytningsmönster och användningen av personliga pronomen – som vi, jag och du, i mer än 1 400 observerade fall. ”De pronomen som människor använder när de berättar om sina kärleksrelationer, ger ledtrådar till hur deras anknytningsmönster ser ut”, säger Will Dunlop.

Oavsett om personerna har en undvikande eller en ambivalent anknytning använder de ofta och gärna pronomenet jag – medan de som har en undvikande anknytning också undviker pronomenet vi. "Detta är ett helt nytt sätt att mäta graden av undvikande anknytning, eftersom människor oftast är helt omedvetna om vilka pronomen de använder", säger Will Dunlop. Om bägge parterna i en relation har ett undvikande mönster, ökar risken för känslomässig distans och separation.

Maria

Fofo: Istockphoto

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

intressant är omkastningen av "vi" och "ni" , vilken bokstav börjar dessa pronomen på.
I franska är det ju tvärtom - nous et vous, så också på esperanto - ni kaj vi

Lägg till ny kommentar