Fransk debatt om inkluderande språk

1 kommentarer

När det gäller jämställdhet i språket har svenskan och tyskan gått åt olika håll. När nu debatten tar fart i Frankrike går franskan i samma riktning som tyskan.

Svensk språkvård har en längre tid förespråkat könsneutrala yrkesbeteckningar. Språkrådet rekommenderar till exempel att inte använda olika ord för manliga och kvinnliga utövare av samma yrke. I stället är rekommendationen att använda könsneutrala yrkesbeteckningar som skådespelare, riksdagsledamot och lärare.

I tyskan synliggörs i stället kvinnliga titlar. Den som vill visa att en lärargrupp består av både kvinnor och män kan skriva ut den maskulina och feminina varianten: Lehrer und Lehrerinnen, Lehrer/-innen eller LehrerInnen.

Nu vinner ett liknande förhållningssätt mark i franskan. Det kan till exempel talas om professeurs·es, som alltså innefattar både maskulin och feminin form.

Fenomenet kallas écriture inclusive. Målet är att i språket synliggöra kvinnor. Utgångspunkten för detta synsätt är att maskulina former inte representerar kvinnor. Därför ska också feminina ändelser användas – och därmed också synliggöra kvinnor.

Men synen på vad som är inkluderande språk är omdiskuterad. Académie Française, Franska akademien, hävdar att écriture inclusive är ett hot mot det franska språket. Vem som går segrande ur striden återstår att se.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Varför inte nämna att man i esperanto löst det så här - både och - skulle man kunna säga.
Instruistoj = lärare, både manliga och kvinnliga, men också bara manliga.
Instruistinoj = kvinnliga lärare
Geinstruistoj = både manliga och kvinnliga lärare

Lägg till ny kommentar