Tvåspråkiga barn är bättre på att lösa problem

2 kommentarer

När tvååringar ställs inför uppgifter som de ska lösa lyckas de tvåspråkiga barnen bättre. Dessutom går stort ordförråd och vass problemlösningsförmåga hand i hand. Det skriver forskare i psykologi i en artikel i Journal of Experimental Child Psychology.

Det är forskare vid Concordia-universitetet i Québec, Kanada, som har undersökt hur totalt 92 barn klarar att lösa problem. De tvåspråkiga barnen var exponerade för både franska och engelska och hämtades från regionen. De enspråkiga barnen kom från enspråkiga familjer i San Diego, USA. Barnen testades vid två tillfällen – vid 24 och 31 månaders ålder.

I undersökningen ställdes barnen inför två uppgifter. Den första gick ut på att först lägga stora klossar i en stor hink och små klossar i en liten hink. Därefter fick de lägga de stora klossarna i den lilla hinken och de små klossarna i den stora hinken. Den andra uppgiften gick ut på att känna till namnet på frukter som de fick se på bild. I den andra delen visades en bild på en stor frukt med en liten frukt inuti. Uppdraget var i detta steg att peka på den mindre frukten.

De tvåspråkiga barnen klarade dessa uppgifter med större hastighet och träffsäkerhet än de enspråkiga barnen. De barn som enligt forskarnas uppskattningar hade de största ordförråden i bägge språken klarade problemlösningen allra bäst.

Förklaringen till skillnaderna är enligt forskarna att tvåspråkiga barn har större vana att snabbt växla mellan olika uppgifter. Flerspråkigheten skapar alltså en kognitiv flexibilitet som ger avtryck på många andra områden.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

I en artikel i Journal of Experimental Child Psychology skriver forskare i psykologi vid Concordia universitetet i Quebec, Kanada att "Tvåspråkiga barn är bättre på att lösa problem".
Enligt undersökningen 92 barn vid två tillfallen - 24 och 31 månaders ålder, tvåspråkiga barn klarade uppgifter bättre och fotare. De visade bättre flexibilitet och store ordförråd.

Artikeln handlar om vikten av att lära sig två språk samtidigt eftersom det blir lätt för barnet att lösa de problem och svårigheter som står inför. skriver om forskare i psykologi i en artikel tagen från Journal of Experimental Child Psychology. I en undersökning utförd av specialister på två typ av totalt 92 barn testet genomfördes på årets barn vid 24 månader och 31 månader. Det vetenskapliga experimentet antogs om att lägga stora klossar i stora hinkar och små klossar i små hinkar sen tvärtom. Uppgiften är att veta namnet på de frukter som de såg på bilden.
Enligt testes barnen som behärskar engelska och franska, de har mer förmåga att lösa problem och har mer motivation till framsteg och barn med ett enda språk de fann det svårt att veta.

Lägg till ny kommentar