Ett av tre semikolon används korrekt

11 kommentarer

Semikolon är svenskans mest omfamnade skiljetecken. Men bara vart tredje semikolon är korrekt använt i svenska texter på nätet. Det visar en kandidatuppsats i svenska skriven av Alexander Katourgi vid Högskolan i Gävle.

Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Det är ofta en smaksak om man ska använda semikolon i stället för punkt eller komma. Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.

Så beskrivs användningen av semikolon i Svenska skrivregler. Läsaren får också veta att semikolon kan användas vid uppräkningar för att avskilja grupper från varandra och i ordböcker. Skiljetecknet ska däremot inte användas i stället för kolon före uppräkningar, exemplifieringar och förklaringar.

Ändå går det ofta snett när skribenter använder semikolon. Alexander Katourgis undersökning visar att träffsäkerheten för texter publicerade på nätet i genomsnitt är 35 procent. Hela 65 procent av de semikolon som han undersökt är felanvända.

I sin kandidatuppsats har Alexander Katourgi analyserat förekomsten av 2 000 semikolon. Hälften av materialet är hämtat från bloggar och hälften från nyhetsmedier. Semikolon är något vanligare i bloggtexter.

I bloggtexter används semikolon korrekt i 19,8 procent av fallen. I nyhetstexter är den korrekta användningen 51,3 procent. Skillnaden är alltså stor mellan texter skrivna av bloggare och av journalister, krönikörer med mera. Det vanligaste misstaget är att använda semikolon som kolon.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Du får jobba lite på din meningsbyggnad, bör snarare vara: "Jag tror att du kan använda vanligt kommatecken i denna mening"

Jag är ledsen, men även du skriver fel, eftersom du använder kommatecken mellan två fullständiga satser. Det blir satsradning, som är bland det vanligaste felet jag ser.

Jag är ledsen för att behöva påpeka, att även du skriver fel. Du använder kommatecken mellan två fullständiga satser. Det blir satsradning, som är bland de vanligaste felen jag ser.

Uttalandet ovan är givetvis helt felaktigt men det är omskrivet på korrekt svenska.
Med vänlig hälsning och hopp om att tidningsvenskan går mot en tidig grav.

"petimeter" skulle ha varit "petimäter" — efter "petit-maître" (liten herre). (För några månader sedan skulle jag själv ha skrivit "petimeter" men man är aldrig för gammal för att lära sig... ;-) .

Om Tasha skulle ha använt vanligt kommatecken i den meningen hade det blivit satsradning å andra sidan.

"Om Tasha skulle ha använt vanligt kommatecken i den meningen hade det blivit satsradning å andra sidan."

"skulle ha" skulle va' "hade"

Lägg till ny kommentar