Sveriges största språk

18 comment

En fråga som återkommer i redaktionens mejlkorg är vilka de största språken är i Sverige. Eftersom det inte förs någon sådan statistik är frågan inte helt lätt att besvara.

En som har försökt är lingvisten Mikael Parkvall. Genom att gå igenom tillgänglig statistik om landets befolkning har han i boken Sveriges språk – vem talar vad och var? skattat antalet modersmålstalare av de runt 150 språk som sägs finnas i Sverige.

Den här typen av beräkningar måste förstås tas med en nypa salt. Antalet talare av isländska är förmodligen hyfsat synonymt med antalet personer födda på Island som är bosatta i Sverige. Ett snäpp längre västerut börjar det redan bli knepigare – finns det bland i Sverige bosatta personer med kanadensisk bakgrund någon överrepresentation för engelsktalande, fransktalande eller talare av något annat språk? Från vissa länder – Mikael Parkvall nämner Turkiet som exempel – är det tveklöst så att personer som talar ett minoritetsspråk i större utsträckning är bosatta i Sverige än talarna av majoritetsspråket.

Olika svenska regeringar har i många omgångar sagt nej till att registrera medborgares modersmål. Detta har gjorts med hänvisning till den personliga integriteten och att personuppgifter inte får behandlas på ett sådant sätt att de avslöjar etniskt ursprung. Detta nej diskuterades bland annat i samband med att finska, meänkieli, jiddisch, samiska och romani fick status som minoritetsspråk. Utan tillförlitlig statistik visade det sig svårt att ta fram uppgifter om hur många talare som berördes av beslutet.

Med dessa brasklappar i åtanke – Mikael Parkvall redogör för ytterligare problem i sin bok – ser topplistan över språken med flest modersmålstalare i Sverige ut så här:

 

Här kan du ladda ned Sveriges språk – vem talar vad och var?

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Har hänsyn tagits till finlandssvenskar månne, så att de inte ingår i gruppen "Finska"? De glöms ofta bort, vilket iofs inte behöver vara till nackdel för de finsktalande - gruppen blir ju större då.

När det gäller inflyttade till Sverige från Finland är finlandssvenskar något överrepresenterade. Mikael Parkvall har tagit hänsyn till detta i sin sammanställning. De räknas som svensktalande.

"Något överrepresenterade" är en underdrift. Finlandssvenskarna har väl utgjort cirka 25 % av inflyttarna. Det betyder att finlandssvenskarna har varit 3-4 gånger mer benägna att utvandra till Sverige än finskspråkiga finländare, så överrepresentationen är enorm.

Siffrorna om finskan stämmer rätt väl, men kan t.o.m. vara högre. De sammanfaller med statistiken som Sveriges Radios finskspråkiga kanal Sisuradio tagit fram med hjälp av SCB. Vad man sökt efter är "talar eller förstår finska", vilket givetvis innefattar en del finlandssvenskar också. Kring 4,7 % av Sveriges befolkning kan eller förstår finska, medan 1,7 % uppger att de kan eller förstår tornedalsfinska (meänkieli). När man sedan talar om sverigefinländare (oavsett modersmål) i första, andra och tredje generation stiger siffran upp över 675 000 människor.

Då det står att det finns cirka tiotusen döva personer i Sverige och tretton tusen CODA-barn undrar jag om det inte innebär att det finns 23000 teckenspråkiga modersmålstalare i Sverige? Jag vet att uppskattningsvis så brukar man säga att 30000 personer i Sverige kan teckenspråk, men om bara modersmålet räknas så borde det ändå ligga på 17 plats.
Oavsett hur man än räknar så borde teckenspråket vara större än grekiskan och därför finnas med på listan... eller?

Tack för en intressant artikel, men har inte arabiska blivit det näst vanligaste modersmålet i Sverige idag (april 2016)?

Jag tycker det är märkligt att Språktidningen helt köper Parkvalls diagnotisering utan kritik. Det är väldigt uppseendeväckande att man genomför en undersökning först på basis av invandring, och därefter på basis av att man enbart kan ha 1 modersmål. För det första, finskan är räknad att vara nästan dubbelt så liten än vad den egentligen är. Både för att alla de som är födda i Sverige inte räknas in då väldigt många inte har finskt medborgarskap (som ligger till grund för undersökningen). Men även då man ser på individer som om de bara har ett modersmål. Många av oss sverigefinnar pratar bättre svenska än finska, men det säger inte att vi pratar finska flytande eller behjälpligt också. Skulle istället undersökning göras "hur många talar ett språk" då skulle en sådan undersökning visa att finskan med bravur är större än arabiskan i Sverige. Men då vi är en väldigt tvåspråkig folkgrupp så går arabiskan om oss då det är fler arabiskspråkiga som är starkare i sitt modersmål än i svenska.

A, men då är detta inte oroväckande när Arabiska är vårt fjärde största språk, och folk tycker ändå inte vi tar in nog med flyktingar... Skrämmer mig

Jag saknar Tigrinja i listan. Tigrinja talas av majoriteten av Eritreaner. Det borde vara mer än 30 000 personen.
Det beräknas att det finns närmare 50 000 eritreaner i Sverige.

De siffror som anges här är beräkningar som gäller 2006. Då uppskattade Mikael Parkvall antalet modersmålstalare av tigrinja i Sverige till 12 000. I beräkningar han gjorde med 2012 som utgångspunkt uppskattade han antalet till 19 000.

Första frågan: Är arabiska ett enda språk
Andra frågan: Om jag vill skriva en text på arabiska, skall den då skrivas från vänster mot höger eller tvärt om?