Prenumerera på bloggen
 • Under parollen Odla ditt klasshat styrde bussresan arrangerad av Allt åt alla mot Nacka. Några av stoppen var Fisksätra, Solsidan och Saltsjöbaden. Valet av resmål för denna överklassafari berodde, enligt medarrangören Mattias Våg i Nacka Värmdö Posten, på att "Nacka berättar allt om Sverige. Det är det segregerade svenska klassamhället i miniatyr."

  Deltagarna i denna överklassafari välkomnades inte av alla boende på orten. Vissa kastade ägg på bussen medan andra nöjde sig med att kasta glåpord. En av dem som protesterade undrade "vad de där kommunisterna" gjorde i Saltsjöbaden och om det var "vårt fel att de är fattiga?", berättar Nacka Värmdö Posten.

  Överklassafarin fick stort genomslag. Den debatterades i tv, diskuterades på tidningarnas ledarsidor och blev till och med polisanmäld.

  Den fick också flera efterföljare. Kristdemokraten Patric Rylander föreslog på Facebook en underklassafari och bad om tips på lämpliga platser. Han listade följande kriterier:

  "Bland annat ska det finnas en hög andel socialbidragstagare, vanartiga skrikande ungdomar, enbart bestå av hyresrätter i miljonprogrammet, nedlagda butiker, utarmad samhällsservice, vara slitet och mängder med klotter."

  Flera partikamrater ansåg att Patric Rylander uttryckt sig olämpligt och han backade så småningom från formuleringarna. I ett mejl till Dagens Nyheter skriver han att bakgrunden var att han ville påvisa de brister han såg i Allt åt allas idé:

  "Sett i backspegeln var detta naturligtvis ett mycket misslyckat försök att med ironi vända på perspektivet för att visa hur dålig idé det är med det överklassafari som genomförts i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Att ställa samhällsgrupper mot varandra och vilja odla klasshatet, som arrangörerna av överklassafarin säger sig vilja, är helt fel. Ingen ska behöva utsättas för safaribesök, inte de som bor på Solsidan och inte de som bor någon annanstans. Alla människor förtjänar respekt."

  Bönder på Värmdö lanserade ett annat svar på överklassafarin, nämligen bondesafari. Initiativtagaren Anna Ranebo förklarar i Nacka Värmdö Posten utflykten så här:

  "Safarin vänder sig till de som är nyfikna på vad som händer bland Värmdös åkrar och faluröda lador."

  Anders

  0 kommentarer
 • Hunden är mottaglig för kommunikation på samma sätt som barn. Ögonkontakt samtidigt som hunden tilltalas i ett högt tonläge är det bästa sättet att fånga djurets uppmärksamhet. Det visar en studie utförd av ungerska forskare publicerad i tidskriften Current Biology.

  Att hunden har en unik förmåga att förstå mänsklig kommunikation är känt sedan tidigare. Forskare har tidigare lyckats få en synnerligen läraktig border collie att memorera över tusen ord för olika leksaker. Hunden kunde dessutom lära sig att kategorisera orden i olika grupper.

  Ungerska forskare har nu för första gången studerat hundens beteende med en kamera som följer djurets ögonrörelser. Studien bevisar det många hussar och mattar förmodligen redan anat. Att titta på hunden och tala till den i ett högt tonläge väcker djurets uppmärksamhet i betydligt större utsträckning än den som vänder bort blicken och talar i ett lågt tonläge. Den som talar till hunden som ett barn har alltså i regel större sannolikhet att framgångsrikt förmedla sina avsikter.

  Forskarnas slutsats är att hunden reagerar på mänsklig kommunikation på samma sätt som barn i åldern sex månader till två år. Hunden har samma känslighet när det gäller att snappa upp försök att kommunicera. Om hunden däremot i hjärnan behandlar informationen precis som människan är inte känt.

  Anders

  Foto: Anders Svensson

  0 kommentarer
 • Malin’s nagelstudio, Nisse’s mur & bygg, Ulrika’s hudvård och Sigge’s hantverk. Listan på små och stora företag som knökar in en apostrof i namnet kan göras lång. I Storbritannien gör den anrika bokhandeln Waterstone’s precis tvärtom – och skippar apostrofen. Nu driver det försummade tecknet runt på Twitter och erbjuder sina tjänster i utbyte mot något till livs.

  I svenskan behövs sällan apostrof för att ange genitiv, men ibland är tecknet på sin plats. I meningen Milos’ matlåda är försvunnen visar apostrofen att den saknade matlådan tillhör Milos och inte Milo.

  Språkrådet avråder från att använda apostrof före genitiv-s, som i Lisa’s foto. I Svenska skrivregler heter det att skrivsättet inte hör hemma i svenskan.

  Genitivapostrofens popularitet brukar förklaras med engelskt inflytande. Där väljer nu Waterstone’s att i stället skippa apostrofen. Bokhandelns namn ska enligt den nya logotypen skrivas Waterstones.

  I ett pressmeddelande motiverar vd:n James Daunt nyordningen med att den skrotade genitivapostrofen öppnar dörren för en mer praktisk stavning som passar bättre i den digitala tidsåldern. Dessutom består kedjan i dag av flera hundra enskilda bokhandlare samtidigt som grundaren Tim Waterstone försvunnit ur företaget. Det gör enligt James Daunt att personnamnskopplingen har spelat ut sin roll.

  Förklaringen lyckades dock inte övertyga kritikerna. Om McDonald’s, Gordon’s gin, Colman’s mustard och Claridge’s kan använda genitivapostrof på rätt sätt borde bokhandelsjätten kunna göra detsamma.

  Men Waterstone’s har inte låtit sig övertygas. Under tiden irrar den arbetsbefriade apostrofen omkring i den digitala världsväven och meddelar på Twitter att det mesta gått utför sedan den förklarades övertalig.

  Till råga på allt har fru Apostrof sagt adjö för gott. Anledningen? Genitivapostrofen var alldeles för possessiv. Kanske dags att söka teknisk asyl i Sverige?

  Anders

  0 kommentarer
 • Anders Behring Breivik, en man bosatt på Østlandet utan någon som helst koppling till den misstänkte massmördaren med samma namn, beskrev känslan dagarna efter terrordåden i Oslo och på Utøya som att vakna upp och plötsligt heta Adolf Hitler. Namnet Anders rasade också rejält i popularitet hos nyblivna föräldrar. Innan attentaten fick 0,3 procent av nyfödda norska pojkar namnet Anders. Efter dåden sjönk andelen till 0,1 procent.

  Även företag har reagerat negativt på att förknippas med Anders Behring Breivik. Lacoste ogillade att han uppträdde inför rätten i deras kläder. En rekommendation från Anders Behring Breivik riskerade att stöta bort kunder.

  I sociala medier och tidningsartiklar förkortas Anders Behring Breivik ibland ABB, något som inte uppskattas av teknikjätten med samma namn. Företagets informationsdirektör i Norge, Helene Gunther Merg, säger i Stavanger Aftenblad att ABB efter påstötningar från den internationella bolagsledningen har diskuterat kopplingen till Anders Behring Breivik. Hon berättar att ledningen övervägt att vända sig till medierna för att uppmana dem att undvika förkortningen ABB för Anders Behring Breivik, men avstått. I synnerhet inom sociala medier som Twitter tror Helene Gunther Merg att det hade varit oerhört svårt att få gehör för företagets åsikter.

  Stavanger Aftenblad har även talat med pr- och varumärkesexperter. De tror inte att ABB:s varumärke riskerar att försämras på grund av att det kan associeras till Anders Behring Breivik.

  Håvard Hansen, professor vid Universitetet i Stavanger, säger till tidningen att problemet hade varit större om ABB hade riktat sig mot privatkunder på samma sätt som Lacoste. Avståndet mellan Anders Behring Breivik och Lacoste bedöms dessutom vara närmare, vilket kan få vissa konsumenter att undvika märket för att på så sätt ta ställning mot honom.

  Här kan du läsa mer om hur namnet Anders minskade i popularitet efter terrordåden.

  Anders

  0 kommentarer
 • Vi har tidigare fått brev från läsare som påpekat att ordet snigelpost använts i svenskan även innan det blev en skämtsam beteckning på post som delas ut av brevbärare. Snigelpost nämndes i Språktidningen 7/2011 som ett exempel på en retronym, ett ord som uppstår när nya landvinningar gör äldre ord otydliga. Andra retronymer är tjock-tv och utebandy.

  Stefan skriver att engelskans snail mail är mer fyndigt än snigelpost, och att ordet knappast hade fått samma genomslag i svenskan om det inte fått en skjuts genom engelskan.

  Snail mail kan tveklöst ha bidragit till snigelpostens framfart. Att svenskan dessutom lånat in mail ('mejl') från engelskan gör knappast saken sämre.

  Samtidigt har snigeln länge fått symbolisera saker som går långsamt. Snigla sig är belagt i svenskan sedan 1909, och snigelfart sedan 1898.

  Här kan du läsa mer om snigelpost.

  Anders 

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Mvh, ha det fint eller kram? Hur avslutar du mejlet till chefen eller kollegan på bästa sätt? Den frågan ställer Sara Lomberg i Svenska Dagbladet.

  Enligt Rickard Domeij på Språkrådet bör du vara ”så artig som du förväntas vara när du etablerar kontakten. När du däremot skickat några mejl kan du släppa lite på det”. Han ger det befriande beskedet att man kan vara hur informell som helst när det gäller hälsnings- och avslutningsfraser ”så länge den på andra sidan befinner sig på samma nivå”.

  Många väljer den klassiska avslutningsfrasen med vänlig hälsning i tron att den är ett säkert kort. Men kritiken växer mot frasen, som kan låta för formell. I sin förkortade form, mvh, kan den uppfattas som direkt oartig – och till och med väcka ilska.

  Ett personligare tilltal, som i varma hälsningar, förordas av vissa, medan andra anser att det låter kletigt.

  Hur avslutar du dina jobbmejl? 

  Helén

  4 kommentarer
 • Nöjesindustrins jättar har länge kämpat i motvind. Branschen har blivit akterseglad av den tekniska utvecklingen och har ännu inte lyckats att till fullo hitta nya intäkter för att kompensera den vikande skivförsäljningen.

  Konserter och kringförsäljning har fått allt större betydelse. Branschen använder därför i allt större utsträckning 360-avtal. I utbyte mot att ett bolag pumpar in pengar i en artists karriär får bolaget rättigheter som omfattar allt artisten ger sig in på. Det heltäckande 360-avtalet anses därför omfatta 360 grader, och är ett översättningslån från engelskans 360 deal.

  Det första pressbelägget är från våren 2008. I Dagens Nyheter diskuterar United stages vd Anders Larsson utvecklingen i musikbranschen:

  "Med 360-avtalen kontrakterar de [skivbolagen] upp en artist på alla hans rättigheter, de är enda parten gentemot artisten oavsett om det gäller skiva, förlag, merchandise, spons eller turné."

  I Sverige fick fenomenet uppmärksamhet tidigare i år i samband med talangprogrammet The voice i TV4. Skivbolaget Universal har låtit deltagarna skriva på ett 360-avtal som omfattar all musik artisterna skriver, försäljning av tröjor och annat, procent på alla sidointäkter, rättigheter till eventuella biografier samt rätten till artistens personlighet.

  Att unga talanger skulle skriva på ett 27-sidigt avtal som ger Universal så långtgående rättigheter fick kritik. Musikerförbundets jurist Per Herrey hävdar i Sveriges Radio att avtalet är "bland det värsta" han har sett och att det gör artister livegna. Rapparen Petter, en av de fyra coacherna i programmet, kallar i Aftonbladet villkoren för helt orimliga. I Dagens Nyheter beskriver Fredrik Strage de avsnitt i avtalet som ger bolaget rätt till artistens personlighet som "Faust-inspirerade".

  Universals vd Per Sundin försvarar villkoren med att det kostar bolaget stora summor att investera i nya och oetablerade artister och att sådana satsningar medför stora ekonomiska risker. Så småningom backade dock Universal delvis och avsade sig rätten till deltagarnas personlighet.

  Användningen av 360-avtal ökade i samband med diskussionen om villkoren för deltagarna i The voice, och de flesta beläggen gäller just detta tv-program. Om avtalsformen och ordet är här för att stanna återstår att se.

  Anders

  Foto: Niclas Brunzell/TV4

  0 kommentarer
 • Ju mer en person lyssnar på hiphop, desto mer afroamerikansk slang fastnar i lyssnarens ordförråd. Det visar en studie från University of Alberta publicerad i PLOS One.

  Att lyssnare snappar upp ord som förekommer i låttexter är knappast ett revolutionernade forskningsresultat. Men hiphoppen är, skriver lingvisten Paula Chesley, knepigare än många andra genrer. Texterna följer sällan med skivkonvoluten, artisterna rappar ofta snabbt och de använder ofta språket på okonventionella sätt. Många texter är också fulla av obskyra uttryck, dubbeltydigheter, smala referenser och slang.

  I studien fick 168 studenter svara på frågor om 64 ord som ofta förekommer i hiphoptexter. De som klarade sig bäst var personer som lyssnade på hiphop, hade sociala band till afroamerikaner och intresserade sig för populärkultur.

  Paula Chesley hittade också flera tydliga samband i studien. Den som lyssnade mycket på hiphop förstod i större utsträckning den slang som förekom i testet. Och den som sade sig lyssna flitigt på en viss artist var också vassast på just de ord och uttryck som användes av den rapparen.

  Studien visar enligt Paula Chesley att den som lyssnar på låttexter snappar upp de tidigare okända ord som används. Även om hiphop framför allt är populärt hos yngre generationer tror hon att resultaten är allmängiltiga. Det är nämligen lättare att minnas ord och uttryck som förekommer i låtar eftersom där kan finnas musik, rim eller andra företeelser som gör associationerna starkare och därmed får de nya kunskaperna att fastna.

  Anders

  0 kommentarer
 • Namnet Anders rasade i popularitet hos nyblivna norska föräldrar efter dödsskjutningarna på Utøya och bomben i Oslo. Få föräldrar ville ge sina pojkar samma förnamn som attentatsmannen Anders Behring Breivik. Det visar nya siffror från Statistisk sentralbyrå.

  Under 2010 fick 99 norska pojkar namnet Anders. Det innebar plats 86 på namntoppen och utgjorde 0,3 procent av årets pojknamn.

  Trenden höll i sig under början av 2011. Till och med juli fick 59 pojkar namnet Anders, och andelen var alltjämt 0,3 procent av pojknamnen.

  Efter terrordåden den 22 juli rasade Anders i statistiken. Under årets sista fem månader fick bara nio pojkar namnet Anders. Andelen krympte under perioden till 0,1 procent. Däremot har det enligt Statistisk sentralbyrå inte varit någon rusning för att byta bort namnet Anders.

  Det populäraste flicknamnet under 2011 var för tredje året i följd Emma. I pojkarnas namntopp bytte under 2011 föregående års tvåa Lucas plats med ettan Emil.

  Namntrenderna i Norge och Sverige har mycket gemensamt. Fyra pojknamn och fyra flicknamn på den norska namntoppen återfinns också bland de tio främsta i Sverige.

  Här kan du läsa mer om de populäraste namnen i Sverige.

  Anders

  0 kommentarer
 • I vår anordnar Språktidningen sitt årliga Språkforum, ett heldagsseminarium om språk. Vi vill ha tips på ämnen! Vad vill du veta mer om? Lämna en kommentar, eller mejla till:

  redaktionen@spraktidningen.se

  Maria

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg