Prenumerera på bloggen
 • När siffror översätts till föremål och känslor blir privatekonomin begriplig. Dessa kan i sin tur med framgång översättas tillbaka till siffror. Det visar företagsekonomen Charlotta Bay, som i en avhandling vid Uppsala universitet undersöker hur tv-programmet Lyxfällans programledare gör för att prata privatekonomi på ett sätt som alla förstår.

  Uppdrag: Förklara budgeten löd en rubrik i Dagens Nyheter förra året. Artikeln berättade om hur regeringen anlitat pr-konsulter för att förklara innehållet i budgetpropositionen för den breda allmänheten. Metoden var bland annat att använda sig av liknelser och illustrationer.

  Ett liknande upplägg används enligt Charlotta Bay i tv-programmet Lyxfällan. Programidén går ut på att personer som har konsumerat över sina tillgångar ska få hjälp med privatekonomin av Lyxfällans experter. Först ska den skuldsatte inse orsakerna till hålen i plånboken. Sedan är det dags att sanera ekonomin genom att bland annat sälja av lyxartiklar och göra sig kvitt dyra krediter.

  Utgångspunkten för programmet är att privatekonomiska siffror för många är för komplicerade för att ta till sig. Därför behöver siffrorna översättas till konkreta referenspunkter. Dessa kan vara lyxartiklar som smycken och motorcyklar, men också de känslor som antas ligga bakom en ansvarslös privatekonomi.

  Genom dessa översättningar förstår privatpersonen vad som ligger bakom de röda siffrorna. Känslorna och prylarna kan därmed översättas tillbaka till kronor och ören. Den som lärt sig rådgivarnas läxa anses i slutet av programmet ha snappat upp vad siffrorna representerar och behöver inte längre hjälp att läsa och tolka dem.

  Anders

  Foto: Ulf Berglund/TV3

  0 kommentarer
 • En tidigare okänd runsten signerade den produktive runristaren Åsmund har hittats vid Odensala kyrka i Märsta. Upptäckten gjordes när kyrkogårdsmuren lades om.
   
  I Språktidningen 4/2008 berättar runologen Magnus Källström om teorierna om Åsmunds bakgrund och hans inflytande som runristare. Han har med säkerhet kopplats till ett tjugotal stenar resta under 1000-talets början, men har förmodligen ristat ytterligare ett femtiotal runstenar. Det gör honom till en av de mest produktiva runristarna i Sveriges historia.
   
  Nyligen påträffades en ny sten signerad Åsmund vid Odensala kyrka. Texten är inte fullständigt tolkad, men några formuleringar är, enligt ett pressmeddelande från Stockholms läns museum, Guds moder, dessa runor och Åsmund.
   
  Stenen hittades i samband med att kyrkogårdsmuren lades om. Stenarbetarna kontaktade arkeologen Lars Andersson och Magnus Källström som snart kunde konstatera att runstenen av allt att döma är ännu ett av Åsmunds verk.
   
  Runstenen är inte komplett. I Odensalatrakten finns sedan tidigare dryga dussinet kända runstenar.
   
  Ovan kan du se ett inslag från SVT:s ABC om fyndet.
   
  Anders
  0 kommentarer
 • Astronauten är rymdfararen som ger sig av på en resa för att försöka förklara några av universums gåtor. Gastronauten är smakmatadoren som ger sig ut på en kulinarisk upptäcktsfärd där målet är att äta så underligt som möjligt.

  Att matvanor skiljer sig över världen bidrar till att skapa tabun. För vissa är hund otänkbart på tallriken, andra ratar kor eller grisar. Vissa delar av djur står inte heller alltid högt i kurs. Ögon och penisar är delikatesser på vissa håll, äckligt på andra.

  En gastronaut är en person som utmanar dessa tabun. Målet är att det som ligger på tallriken ska vara så udda som möjligt. Svenska Dagbladet berättar om den amerikanska gastronautrörelsen som nu sneglar mot Europa. Kanske är det dags att smaka bäversvans, larver, lejontacos och maneter även på denna sida Atlanten?

  Det hela började som en middagsklubb i New York för sex år sedan. Första gången satt sex personer runt bordet. I dag är medlemmarna över tusen och rörelsen sprider sig över landet.

  Curtiss Calleo, en av grundarna, anser att det mesta som serveras faktiskt smakar åtminstone hyfsat. Det är de psykologiska spärrarna som får middagsgästerna att tveka inför att sätta tänderna i befruktade ankägg och kokta lammögon.

  Ordet gastronaut är en sammansättning av gastronomi och astronaut. Gastronomi är ett grekiskt lånord med den ursprungliga betydelsen 'maglära', men som i dag blivit synonymt med 'läran om finare matlagning'. Astronaut är den amerikanska benämningen på 'rymdfarare'. Ordet är bildat av grekiskans a´stron 'stjärna' och nau´tēs 'sjöman'.

  En kinesisk rymdfarare kallas för övrigt taikonaut och en rysk sådan kosmonaut.

  Anders

  0 kommentarer
 • Nästa läsår blir det möjligt att studera kurdiska i turkiska grundskolor. Premiärminister Recep Tayyip Erdoğan kallar beslutet för ett historiskt steg. Kritiker anser dock att regeringen inte går tillräckligt långt för att tillgodose kurdernas rättigheter.

  Trots talrika minoriteter har Turkiet bara turkiska som officiellt språk. Några minoritetsspråk har inte erkänts.

  Ungefär var sjätte medborgare i landet är kurd. Ändå sågs kurdiska länge som ett hot mot den turkiska staten och den som använde språket i officiella sammanhang kunde riskera repressalier.

  Attityden mot minoritetsspråk har mjuknat undan för undan, där regeringen på senare år exempelvis har tillåtit privat undervisning i kurdiska. I Språktidningen 4/2011 berättar Linda Asmar om hur turkiska universitet för första gången kunde börja arrangera kurser i minoritetsspråk som kurdiska, arabiska och syriska.

  Nu tar regeringen ytterligare ett steg. Om det finns tillräckligt många elever som efterfrågar undervisning i kurdiska kommer sådan att erbjudas som ett valfritt ämne från fjärde klass, skriver Hürriet.

  Recep Tayyip Erdoğan uppmanar aktivister som kämpar för kurdernas rättigheter att sluta upp bakom regeringens nya linje. Gültan Kışanak, vice ordförande för Freds- och demokratipartiet (på kurdiska Partiya aştî û demokrasiyê och turkiska Barış ve demokrasi partisi), anser dock att det steg som regeringen nu tar är otillräckligt:

  "Det finns inget så despotiskt som att lära ut ett modersmål som en valfri kurs."

  Gültan Kışanak säger i Hürriet att budskapet från regeringen fortfarande är att kurderna ska assimileras. Annars hade det inte dröjt fram till fjärde klass innan kurdiska elever skulle ges möjligheten att få undervisning i sitt eget modersmål.

  Beslutet fick enligt BBC ett övervägande positivt mottagande i den turkiska pressen. Flera ledarskribenter uppmanar dock kurder att inte använda de utökade rättigheterna för modersmålet som ett sätt att splittra nationen.

  Anders

  0 kommentarer
 • I många länder är det förbjudet att köra bil och samtidigt tala i mobiltelefonen utan handsfree. I Fort Lee i amerikanska New Jersey har myndigheterna gått ett steg längre. Den som messar samtidigt som hen går över gatan riskerar böter på 85 dollar. Syftet med polisens nya taktik är att minska antalet olyckor.

  Att ha ögonen på mobiltelefonen och samtidigt ge sig ut i trafiken kan vara farligt. En studie utförd vid Stony Brook university i New York visar enligt ABC att sannolikheten för att den som messar plötsligt ska ändra riktning är 61 procent större än hos en fotgängare som är uppmärksam på trafiken. Att skriva sms visade sig även utgöra en större distraktion än att tala i telefon.

  För att förebygga olyckor där messande gångtrafikanter kolliderar med bilister vid övergångsställen började polisen i Fort Lee i mars att utfärda böter för den som vårdslöst korsar gatan. Enbart under de två första månaderna bötfälldes 117 personer, berättar The Record.

  Polischefen Thomas Ripoli säger till ABC att messandet är en trafiksäkerhetsrisk. Han blir ofta vittne till hur fotgängare som är upptagna med mobiltelefonen inte stannar för rött ljus utan går rakt ut i gatan.

  Det är dock inte bara i trafiken som messandet kan orsaka olyckor. Förra året föll en kvinna i en fontän i ett köpcentrum i Pennsylvania sedan hon haft koncentrationen på mobiltelefonen i stället för omgivningen. Övervakningskameror fångade händelsen. Kvinnan valde senare att stämma de ordningsvakter som skrattade åt henne.

  Anders

  0 kommentarer
 • Att hundar lär sig av människan är ingen nyhet. Men att hundar också snappar upp husses och mattes sätt att tala är mindre känt. Studier visar att hundar också talar dialekt.

  Bloggen har i ett tidigare inlägg berättat att det hos getter finns något som kan liknas vid dialekter eller sociolekter. Killingar som växer upp tillsammans utvecklar nämligen oavsett genetiskt släktskap liknande läten.

  Hundar tycks också ta efter sin flock. Och när denna består av husse eller matte tar hunden efter deras dialekt. En undersökning av brittiska hundar visar att skotska vovvar skäller på samma sätt som ägarna talar. Skallet kännetecknas enligt Daily Record av samma rullande ljud som skotsk engelska. Hundar anpassar också tonhöjden efter husse och matte. I delar av Storbritannien där de rullande ljuden inte förekommer används de heller inte av regionens hundar.

  Hundpsykologen Jacqueline Pritchard förklarar i Daily Record att hundens anpassning till ägarens språk är ett sätt att utveckla ett starkare band. Ju mer ägaren kommunicerar med hunden, desto större är sannolikheten för att den ska efterlikna ägarens dialekt i sitt skall.

  Däremot tycks ägarna enligt en studie publicerad i Animal Cognition sällan vara särskilt bra på att uppfatta nyanserna i hundens skall. Forskare vid Eötvös Loránd-universitetet i Budapest samlade in över 6 000 skall från den ungerska herdehunden mudi. Skallen spelades in i för hunden sex olika situationer: främmande person, kamp, gå, ensam, boll och lek.

  Ett datorprogram identifierade skallsituationen korrekt vid 43 procent av tillfällena. Bäst gick det med främling och kamp.

  Ännu lite bättre för datorn gick det att identifiera enskilda hundars skall. I 52 procent av fallen kunde den para ihop skallet med rätt hund av de 14 som ingick i studien.

  Det är inte bara hundar och getter som har visat sig utveckla något som kan liknas vid dialekter eller sociolekter. Sydlig vitsvansad präriehund tillhör trots namnet ekorrefamiljen. Arten lever i sydvästra USA och sägs ha ett av djurvärldens mest avancerade kommunikationssystem. Sydlig vitsvansad präriehund har minst elva varningsskall där olika läten identifierar olika rovdjur samt signaler för att meddela att faran är över.

  En amerikansk studie publicerad i tidskriften Behavioral Echology visar att sydlig vitsvansad präriehund också skäller på ett slags dialekt. De sex kolonierna som ingick i studien, samtliga hemmahörande i Arizona, hade alla särpräglade varningsläten.

  Anders

  1 kommentarer
 • Blingon är en hybrid mellan blåbär och lingon. Men bäret är inte alldeles färskt. På Ramsvikslandet i Bohuslän hittades de första blingonen för fjorton år sedan. I Tyskland upptäcktes bären, som på tyska kallas Bastard-Heidelbeere, redan på 1800-talet. Enstaka blingon har också hittats i andra nord- och centraleuropeiska länder.

  Blingonen uppmärksammades nyligen av Sveriges Radio. Botanikern Evastina Blomgren berättar att de lila bären inte är särskilt goda. Växten har samma ljusgröna färg som blåbärsblad, men bladen har samma läderartade karaktär som lingon.

  Marie Widen, föreståndare för Botaniska trädgården i Lund, förklarar hur hybriden mellan blåbär och lingon har uppstått:

  "Om de står på samma plats och blommar samtidigt, och dessutom kanske kan pollineras av samma insekt, kan det bli så att det pollenkorn från den ena arten kan hamna på märkesytan på den andra artens blommor och någon gång kan det bli ett frö som sedan kan gro om det hamnar på lämplig plats. Då har man fått en hybrid mellan blåbär och lingon som i folkmun kommit att kallas 'blingon'."

  Evastina Blomgren tycker att blågon vore ett mer passande namn än blingon. Då skulle bägge bären bidra lika mycket till benämningen.

  Bohuslänningen berättar att blingon påträffades på Ramsvikslandet, ett naturreservat beläget sydväst om Hunnebostrand, för första gången 1998 av Birgitta Alfredsson och Aimon Niklasson. I Bohusläns flora, som utgavs förra året, beskrivs bäret och fyndplatsen så här:

  "Beståndet, som sprider sig vegetativt, upptar en yta av cirka 40 kvadratmeter. Med tanke på att det sedan upptäckten inte blivit märkbart större borde det vara ganska gammalt. Blomningen är tämligen rik, och blommorna sitter kvar till långt in på eftersommaren, men fruktsättningen är mycket dålig."

  I Tyskland gjordes enligt Wikipedia det första fyndet av blingon år 1834. Botanikern Johann Friedrich Ruthe hittade då blingon, Bastard-Heidelbeere ('bastardblåbär'), på Jungfernheide i Berlin.

  Anders

  0 kommentarer
 • Att handla på Ikea i utlandet kan kännas lätt förvirrande. Bland alla texter på ett främmande språk finns välbekanta ord som Billy, Älmhult, Förnuft och Tindra. Men Ikeas produktbeteckningar genomgår på sina håll viss lokal anpassning. Särskilt noga är möbeljätten med att tvätta bort namn som kan uppfattas som stötande, berättar Wall Street Journal.

  I Bangkok öppnade Ikea nyligen ett av kedjans största varuhus. Natthita Opaspipat arbetade i nästan fyra år med att förbereda lanseringen. Hennes uppgift var att gå igenom över 9 000 produktbeteckningar på svenska, danska och norska och translitterera dem till thailändska.

  Translitterering innebär att överföra text från ett skriftsystem till ett annat. Varje tecken motsvarar ett eller ibland flera translittererade tecken. Syftet med metoden är att den som tar del av den translittererade texten ska kunna utläsa uttalet på originalspråket.

  Och det tycks fungera i Bangkok. Marknadsdirektören Lars Svensson säger i Wall Street Journal att många thailändare uttalar produktnamnen betydligt bättre än exempelvis britter, som handlar i Ikea-varuhus där de inte får någon uttalshjälp på vägen.

  Men produktnamn som Redalen och Jättebra anspelar på thailändska på olika sexuella aktiviteter. Det är där Natthita Opaspipat kommer in i bilden. För att undvika ord som kan uppfattas som stötande ändrar hon en vokal eller en konsonant så att de translittererade produktbeteckningarna blir rumsrena även på thailändska:

  "De svenska orden är viktiga eftersom de ger märket en unik karaktär. ... Vi måste vara försiktiga. ... Vissa av dem kan vara lite oförskämda."

  Anders

  0 kommentarer
 • Undvika att få USA:s inrikessäkerhetsdepartement i hälarna? Då är det klokt att inte använda ord som attack, gas, ebola, sarin, virus, terrorism och islamist. Det visar en förteckning av nyckelord som departementet har lämnat ut.

  Inrikessäkerhetsdepartementet grundades efter terrordåden som riktades mot USA i september 2001. Myndighetens uppgift är att förhindra terrorattacker samt att bistå befolkningen om sådana dåd ändå inträffar.

  Ett led i USA:s metoder att förebygga terrorism är att övervaka vad som sägs i sociala medier. Departementet har utarbetat listor med nyckelord, och den som flitigt använder sig av dessa på exempelvis Twitter eller Facebook kan räkna med att väcka analytikernas intresse.

  Exakt hur analysarbetet går till är inte känt, men många av de misstänkta orden är vanliga i allmänspråket. Det går förstås att tala om Nigeria, tsunami, erosion och tamiflu utan att ha några som helst avsikter att attackera vare sig USA eller något annat land. Om inte departementet använder någon form av filter lär analytikerna ha fullt upp med att hålla koll på vanliga medborgare som fastnar i det inte särskilt finmaskiga ordnätet när de i sociala medier berättar om hur de åker på semester, diskuterar vädret eller oroar sig för sjukdomar.

  En gissning är att övervakarnas intresse ökar ju fler av dessa nyckelord som används. Förteckningen visar att departementet spanar särskilt efter ord med anknytning till droger, epidemier, vapen, infrastruktur, terrorism, naturkatastrofer, internetsäkerhet och länder där det förekommer politisk extremism riktad mot USA.

  Anders

  0 kommentarer
 • BITCH är historia och 666 är på väg bort från gatorna. Bägge kombinationerna klassas nu som stötande av Transportstyrelsen som därför väljer att stoppa dem. Men ägarna är inte nöjda med att tvingas byta registreringsskyltar.

  I Språktidningen 5/2008 berättar Johan Joelsson om 148 bokstavskombinationer som förbjudits av Vägverket. Bland de ord som aldrig dyker upp på registreringsskyltar märks bland annat KUK, FAN och LSD.

  Sedan dess har ansvaret för den språkliga väghållningen flyttats till Transportstyrelsen. Myndigheten har nu bestämt att sifferkombinationen 666 kan uppfattas som stötande och den ska därför fasas ut. Robert Löfgren tvingas därmed efter tjugo år med 666 på motorcykeln byta personlig registreringsskylt. I Expressen ifrågasätter han beslutet:

  "Jag tycker det är konstigt. Den har jag haft i 20 år och inte hört ett ljud. ... Jag köpte motorcykeln 1991 och jag har haft skylten sedan 1992. Jag åkte på väg 666 i USA, 'The devil's highway', och så tog jag vägskylten och hade den hemma. Sen trimmade jag min motorcykel som fan och då var det någon som sa att 'den är en riktig best'. Då reggade jag 666."

  Talet 666 är en vanlig symbol för djävulen. Robert Löfgren funderar nu på att byta till 667 i stället. Mikael Andersson, pressansvarig vid Transportstyrelsen, motiverar i Expressen beslutet med att myndigheten har ändrat regelverket:

  "Även skyltar som förnyas ska prövas. Här väljer vi att göra en annan bedömning än vad vi har gjort tidigare. Sen ska det erkännas att vi har gjort en revidering av reglerna för att vara lite mer konsekventa."

  Sifferkombinationen 666 ska nu bort både från vanliga och personliga registreringsskyltar. En annan som tvingas att byta skylt är Åke Lindgren, som de senaste kört omkring med GOD 666 på nummerplåtarna. Han säger till Expressen att han aldrig fått några negativa reaktioner på registreringsskylten:

  "Det hände att folk hejade på en. Sen var det några irländare som tog kort på den en gång. Men det var aldrig någon som blev stött."

  Agneta i Åre är ännu en som påverkas av Transportstyrelsens nya riktlinjer. Efter tio år får skylten BITCH inte längre pryda hennes gula Ford Mustang. Hon berättar i Expressen att hon inte förstår myndighetens kovändning:

  "Ingen har dött när de läst bitch på min bil, utan har reaktionerna bara varit positiva. För mig betyder bitch en framgångsrik kvinna som tar sig fram i livet och står upp för vad hon vill. Det här är bara fånigt."

  Anders

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg