Yle i ordkrig – uppmanas skrota ordet tvångssvenska

2 kommentarer

Under många år har debatten om den så kallade tvångssvenskan rasat i Finland. Men nu gäller den också ordet tvångssvenska i sig. Statliga mediebolaget Yles användning av ordet kritiseras samtidigt som Yle i andra sammanhang säger sig sträva efter ett objektivt och neutralt språk.

I läroplanen står det bara ruotsi (’svenska’), men i Yles rapportering handlar det ofta om pakkoruotsi (’tvångssvenska’). Däremot talar inte bolaget om andra obligatoriska ämnen som exempelvis tvångsmatematik. Detta har bland annat uppmärksammats i ett blogginlägg av Yle-medarbetaren Mattias Fagerholm.

Den gnista som denna gång fick debatten att blossa upp var Yles beslut att tala om en ’könsneutral äktenskapslag’. Att tala om en ’jämlik’ lag ansågs för positivt. Däremot betraktades ’könsneutral’ som just neutralt.

I ett annat blogginlägg efterlyste Mattias Fagerholm alternativ till pakkoruotsi. Han fick bland annat förslag på just ruotsi och kouluroutsi (’skolsvenska’).

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Ne pakkoruotsia kannattavat jotka vetoavat muihin pakollisiin pakkoaineisiin mm. matematiikkaan, paljastavat ettei heillä ole perusteluita pakkoruotsin tueksi. He joutuvat käyttämään matematiikan perustelua myös pakkoruotsin perusteluna.

Matematiikassa ja pakkoruotsissa on vain suuri ero ja siksi ne molemmat tarvitsevat oman perustelunsa mahdolliselle pakollisuudelle. Pakkoruotsille ei matematiikan, historian tai biologian pakollisuudesta löydy perusteita.

Matematiikka on logiikan äiti. Se kehittää loogista ajattelukykyä ja antaa työkalut tekemään monimutkaisia loogisia päätelmiä, myös EI matemaattisia päätelmiä. Siksi matematiikka on pakollista kaikissa maissa.

Vaikka integraalilaskentaa ym. ei tarvitsikaan, on yleensä tärkeää ymmärtää sen looginen merkitys. Sen avulla voi ymmärtää monia arkipäivän ilmiöitä ja siten tehdä oikeita valintoja. Siksi matematiikkaa opetetaan kaikissa kouluissa ja maissa pakollisena aineena.

Ruotsin kieli ei ole universaali aine kuten matematiikka, eikä se opeta logiikkaa.

Skribenten skriver att tvångssvenskan inte kan försvaras genom en jämförelse med matematik, eftersom matematik är ett universellt ämne och svenska inte. I och för sig riktigt. Jämförelseargumenteringen är dessutom tyvärr ägnad att bara öka motsättningarna mellan språkgrupperna i Finland. Det finns faktiskt andra argument som är viktigare.

I denna tidning har fördelarna med en levande flerspråkighet i tidig ålder belysts förträffligt. Nu råkar det sig så att kombinationen finska-svenska (eller tvärtom) är den enklaste, snabbaste och billigaste vägen till tvåspråkighet i Finland. Sedan är det mycket lättare att lära sig flera språk till i skolan och senare. En fördel vi finlandssvenskar ofta har av "naturliga" skäl.

Man skulle så gärna erbjuda den även en bredare skara finskspråkiga, men över 100 år av antisvensk agitation grundad på en hegeliansk språknationalism har satt sina spår. Samma slags "språketnisk" rensning är på gång i Katalonien just nu, vilken även där leder till en språklig och kulturell utarmning och isolation. Se Språktidningens oktobernummer.

Eftersom finlandssvenskarna under hela självständighetstiden har värnat om undervisningen i svenska har frågan fått en prägel av "lär er svenska för att kunna betjäna den svenskspråkiga minoriteten". En motreaktion är inte då så förvånande. Det var dåvarande undervisningsministern Riitta Uosukainen (Saml) som i början av 1990-talet av populistiska skäl lanserade begreppet "tvångssvenska". För den som vill spåna vidare/djupare i temat rekommenderas http://www.magma.fi/images/stories/reports/mpm1_obligatoriskasvenskan.pdf

Lägg till ny kommentar