Vit silkesapa kan anpassa läten efter djur i närheten

0 kommentarer

Vit silkesapa anpassar sina läten efter de artfränder som finns i närheten. Och det är varken miljön eller genetiska faktorer som ligger bakom. Det skriver forskare vid universitetet i Zürich i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

I Brasilien lever vit silkesapa i mindre grupper. Men arten föds också upp i fångenskap och åtskilliga används som försöksdjur. Tidigare forskning visar att det finns små nyansskillnader i lätena mellan olika grupper av vit silkesapa.

Schweiziska forskare har nu studerat orsaken till skillnaderna. De konstaterar att variationen i lätena inte kan förklaras av miljön eller av genetiska faktorer. I stället har vit silkesapa enligt forskarna något som kan liknas vid dialekter. De anpassar lätena till de artfränder som finns i omgivningen. Det handlar alltså om social inlärning.

I testet flyttades en grupp under sexton veckor till en plats där det redan fanns andra grupper. Sammansättningen i de olika grupperna ändrades inte. Men de levde så nära varandra att de kunde höra varandras läten.

Djuren i den grupp som flyttats anpassade sig till de artfränder som fanns runt dem. Trots att de inte hade direktkontakt med några andra grupper förändrades deras läten till att bli mer lika varandra.

Resultaten innebär enligt forskarna att förändringar i miljön och genetiska faktorer kan uteslutas som orsaker. I ett annat försök upptäckte de vissa förändringar i samband med miljöbyten – men de förändringarna var inte varaktiga. Slutsatsen är att vit silkesapa kan ändra läten efter vilka artfränder som finns i närheten.

Exakt vad som är syftet till de här förändringarna är oklart. Forskarna tror att de djur som anpassar sina läten kan bli mer attraktiva som partner och skaffar bättre förutsättningar att smälta in i nya sociala sammanhang.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar