Visst snackar getter dialekt

0 kommentarer

Getter anpassar sina läten efter omgivningen. De har – precis som människan – förmågan att ändra sitt språk beroende på socialt sammanhang. Forskare vid Queen Mary's school of biological and chemical sciences i London menar att det därmed står klart att människan inte är det enda däggdjuret som kan utveckla dialekter eller gruppspråk.

Getternas läten studerades vid två olika tillfällen – vid en veckas ålder när killingarna håller ihop med familjen, och vid fem veckors ålder när de bildar sociala grupper med getter i samma ålder. De killingar som ingick i studien var antingen hel- eller halvsyskon.

Ju större släktskap, desto mer lika var getternas bräkande. Men de killingar som växte upp tillsammans utvecklade också liknande läten oavsett genetisk bakgrund. Lätena blev dessutom alltmer lika varandra i takt med att killingarna blev äldre och tillbringade mer tid tillsammans.

Forskarna anser att studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Animal Behaviour, visar att fler däggdjur än människan har förmåga att anpassa sina läten. De anser även att tamdjurens kognitiva förmåga hittills har underskattats.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar