Visst hundan skäller vovvar på dialekt!

1 kommentarer

Att hundar lär sig av människan är ingen nyhet. Men att hundar också snappar upp husses och mattes sätt att tala är mindre känt. Studier visar att hundar också talar dialekt.

Bloggen har i ett tidigare inlägg berättat att det hos getter finns något som kan liknas vid dialekter eller sociolekter. Killingar som växer upp tillsammans utvecklar nämligen oavsett genetiskt släktskap liknande läten.

Hundar tycks också ta efter sin flock. Och när denna består av husse eller matte tar hunden efter deras dialekt. En undersökning av brittiska hundar visar att skotska vovvar skäller på samma sätt som ägarna talar. Skallet kännetecknas enligt Daily Record av samma rullande ljud som skotsk engelska. Hundar anpassar också tonhöjden efter husse och matte. I delar av Storbritannien där de rullande ljuden inte förekommer används de heller inte av regionens hundar.

Hundpsykologen Jacqueline Pritchard förklarar i Daily Record att hundens anpassning till ägarens språk är ett sätt att utveckla ett starkare band. Ju mer ägaren kommunicerar med hunden, desto större är sannolikheten för att den ska efterlikna ägarens dialekt i sitt skall.

Däremot tycks ägarna enligt en studie publicerad i Animal Cognition sällan vara särskilt bra på att uppfatta nyanserna i hundens skall. Forskare vid Eötvös Loránd-universitetet i Budapest samlade in över 6 000 skall från den ungerska herdehunden mudi. Skallen spelades in i för hunden sex olika situationer: främmande person, kamp, gå, ensam, boll och lek.

Ett datorprogram identifierade skallsituationen korrekt vid 43 procent av tillfällena. Bäst gick det med främling och kamp.

Ännu lite bättre för datorn gick det att identifiera enskilda hundars skall. I 52 procent av fallen kunde den para ihop skallet med rätt hund av de 14 som ingick i studien.

Det är inte bara hundar och getter som har visat sig utveckla något som kan liknas vid dialekter eller sociolekter. Sydlig vitsvansad präriehund tillhör trots namnet ekorrefamiljen. Arten lever i sydvästra USA och sägs ha ett av djurvärldens mest avancerade kommunikationssystem. Sydlig vitsvansad präriehund har minst elva varningsskall där olika läten identifierar olika rovdjur samt signaler för att meddela att faran är över.

En amerikansk studie publicerad i tidskriften Behavioral Echology visar att sydlig vitsvansad präriehund också skäller på ett slags dialekt. De sex kolonierna som ingick i studien, samtliga hemmahörande i Arizona, hade alla särpräglade varningsläten.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar