Vi talar för ett fortsatt klassamhälle

0 kommentarer

Vårt sätt att tala upprätthåller klasskillnaderna, menar forskare sociologi, beteendevetenskap och psykologi vid Yale university, USA. De har spelat in 20 arbetssökande som svarar på frågor inför en jobbintervju. Därefter har över 274 rekryterare fått lyssna till inspelningarna, utan att träffa personerna i fråga.

De intervjuade kom från skilda bakgrunder och rekryterarna fick bedöma deras kompetens och lämplighet, ge förslag på rekryteringsbonus och ingångslön samt uppskatta deras sociala status. När forskarna sammanfattade bedömningarna, såg man att de jobbsökande som hade högst social status i genomsnitt också rankades högre av rekryterarna – i alla avseenden – medan de med lägst social status följaktligen hamnade längre ner på listan.

Resultatet visar att talet är en klassmarkör, som hjälper till att bevara och förstärka de ekonomiska och sociala klasstrukturer som redan finns.

Maria

Foto: Istockphoto

Lägg till ny kommentar