Vet du vad orden betyder?

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i Språktidningens veckoliga kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. De korrekta svaren är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Tags: 

Lägg till ny kommentar