Ven vill bli Hven igen

1 kommentarer

Senast år 1906 klubbade en svensk regering en stavningsreform. Om denna reform även ska gälla ortnamn blir nu en fråga för Fredrik Reinfeldts regering. Bo Bjesse i Sankt Ibb vill nämligen att ön Ven åter ska stavas Hven.

Under ecklesiastikminister Fridtjuv Bergs översyn infördes 1906 en stavningsregel som föreskrev att v-ljud skulle stavas med bokstaven v, och inte f, fv eller hv. Hvad blev alltså vad.

Däremot dröjde det till 1959 innan Hven blev Ven. Detta skedde samtidigt som ön i Öresund slutade vara en självständig kommun och gick ihop med Landskrona.

Förändringen genomfördes trots lokalbefolkningens missnöje med beslutet. Folkpartisten Bo Bjesse, som är bosatt på öns huvudort Sankt Ibb, kämpar alltjämt för en återgång till den gamla stavningen. Han har hittills fått nobben, men har överklagat besluten så långt det går. Om ön ska heta Ven eller Hven blir nu en fråga för regeringen.

Lantmäteriet hänvisar i avslaget just till 1906 års stavningsreform. Bo Bjesse säger dock till Sydsvenskan att han underkänner den argumentationen:

"Men stavningsreformen gäller inte ortsnamn. ... Här gäller kulturminneslagen och den är väldigt sträng när det gäller ortsnamn. Namnet har stavats Hven sedan 1200-talet. Och det finns flera orter där man använder äldre stavning – finska och samiska namn på orter i Norrland, till exempel."

Bo Bjesse berättar för Sydsvenskan att han anser att äldre traditioner ska väga tyngre än senare stavningsreformer:

"Hur skulle de reagera, tror du, om man började skriva Ståkkolm om huvudstaden?"

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Det bodde en Bjesse på Ven
av dansk-svensk uråldrig gren.
– Ni måste förstå,
Hven ska stavas med H,
sa stavningsreformskoryfén.

Lägg till ny kommentar