Veckans nyord: zonknäckeri

0 kommentarer

Zonknäckeri är konsten att lyckas odla något på en plats där det inte egentligen borde vara möjligt. Det som ska knäckas är klimatzoner.

Klimatet har en avgörande inverkan på vilka växter som kan odlas på en plats. På nordliga breddgrader – som i Sverige – kan det vara knepigt att odla växter som trivs bäst betydligt längre söderut. Men den som har riktigt gröna fingrar kan också ha knep för att lyckas ändå.

Sverige har varm- och kalltempererat klimat samt polarklimat. Den som ägnar sig åt zonknäckeri behöver skapa ett annat mikroklimat, alltså andra förutsättningar inom ett visst område. Jessica Tyreskog berättar i Vetlanda-Posten hur hon tänker lyckas med sitt zonknäckeri:

Ett bra läge i trädgården, bra jord och skydd under vintern samt täckning med gräsklipp är min plan.

I Länstidningen Östersund skriver Jessica Lidenfeldt om hur hon i en skyddad sluttning planterat både fruktträd och bärbuskar som egentligen behöver ett lite varmare klimat:

Zonknäckeri – vissa kallar det mikroklimat, gör det möjligt att odla känsligare växter än vad man annars hade kunnat. Ett viktigt redskap att ta till då man önskar en något större variation på växterna i trädgården.

Zonknäckeri är belagt i svenskan sedan 2007. Ordet har sedan dess använts sporadiskt i pressen men blivit vanligare på senare år.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar