Veckans nyord: vertikal odling

0 kommentarer

Vertikal odling har lanserats som ett effektivt sätt att producera bland annat grönsaker och kryddörter. Genom att stapla odlingar på varandra i hyllsystem utnyttjas utrymmena bättre.

Det talas i dag mycket om livsmedelsförsörjning och resursåtgång. I takt med att jordens befolkning växer ökar också behovet av föda. Allt fler försöker hitta klimatsmarta lösningar som kan förverkligas med mindre resurser än traditionell livsmedelsproduktion.

En sådan metod är vertikal odling. Ny teknik berättar om ett svenskt företag som nyligen gett sig in i branschen:

Fröet till den svenska startupen Grönska såddes för två år sedan. Barndomsvännerna Robin Lee och Petter Olsson hade fått upp ögonen för vertikal odling, vilket i korthet innebär att grödorna odlas hyllor staplade på varandra istället för att planteras på marken.

Men det är inte bara privata intressen som har fått upp ögonen för metoden. Trelleborgs Allehanda rapporterar att kommunen tagit fram en landsbygdsstrategi. Där ingår bland annat nya typer av livsmedelsproduktion i de metoder som ska undersökas:

Tillsammans med akademin kartlägga innovativa lösningar för lantbruket/gröna näringar (fiskodling i övergivna lador/vertikal odling av kryddor).

Vertikal odling går ofta hand i hand med hydroponisk odling. Det betyder att det inte används någon jord. I stället sker odlingen direkt i en näringslösning.

Vertikal odling är belagt i svenskan sedan 2008. Det har sedan 2016 talats allt mer om denna metod. Den kallas ibland även vertikalt jordbruk.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar