Veckans nyord: spårbytare

0 kommentarer

En spårbytare är en person som har fått avslag på ansökan om asyl. I stället ansöker personen om arbetstillstånd för att kunna stanna i Sverige. Det kallas spårbyte.

Det senaste året har det i migrationsdebatten i Sverige allt mer talats om spårbytare. Personer som inte har beviljats asyl kan genom ett spårbyte få en möjlighet att stanna i landet genom att i stället ansöka om arbetstillstånd. Den här möjligheten att byta spår infördes redan 2008. Ansökningarna har dock ökat kraftigt sedan kravet på att ansökan ska ske från utlandet slopades.

Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket, säger till TT att det finns tecken på att vissa utnyttjar systemet. Personer från länder där det inte förekommer förföljelser eller krig söker ändå asyl i Sverige. Möjligheterna att få stanna är mycket små. Erik Holmgren tror att syftet egentligen är att kunna ansöka om arbetstillstånd på plats. TT rapporterar att vissa länder utmärker sig i statistiken:

Två länder som sticker ut med ett stort antal spårbytare på senare år är Georgien och Mongoliet.

I Expressen skriver Anna Dahlberg att hon vill att Sverige ska strama åt arbetskraftsinvandringen. Hon vill bland annat minska antalet spårbyten:

Antalet ”spårbytare” från asylsystemet har ökat med flera hundra procent de senaste åren. Det är orimligt att ett nej inte betyder ett nej.

Spårbytare är belagt i svenskan sedan 2018 i den här betydelsen. Spårbyte är i den här betydelsen belagt sedan 2009.

Anders

Foto: Unsplash

Tags: 

Lägg till ny kommentar