Veckans nyord: läslov

0 kommentarer

Från höstlov till läslov. När regeringen vill förbättra elevernas läsförståelse är ett namnbyte en del av strategin. Nu ska lovet handla om nytta snarare än nöje.

Förbättrad läsförståelse är enligt Gustav Fridolin en av hans viktigaste uppgifter som utbildningsminister. Regeringen vill vända trenden med sjunkande resultat i den internationella Pisa-undersökningen. Där har svenska elever tappat mark de senaste åren.

Ett led i regeringens strategi är ett namnbyte. Det som tidigare kallades höstlov blir nu läslov. Syftet är att betona att elever inte bör se den lediga veckan som en total paus från skolan. I stället bör de ägna sig åt att läsa.

Aftonbladet rapporterar att förändringen gör att fler barn omfattas av regeringens åtgärder:

Tanken är att införandet av ett läslov ska leda till att Läslyftet breddas så att det i större utsträckning även gäller för förskolan.

Ulrika Kärnborg skriver i Dagens Arena att regeringens satsning är dömd att misslyckas:

Det pratas mycket om digitalt utanförskap. Vad som mer sällan diskuteras är hur kunskapsklyftorna i samhället ökar som en följd av att många av oss blir sämre på att ta till oss komplicerade texter. Sverige behöver därför inget jippoartat läslov. Vi behöver en bibliotekspolitik värd namnet.

Läslov är belagt i svenskan sedan 2005. Ordet ökade snabbt i användning efter att statsminister Stefan Löfven använt det i sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm i slutet av augusti.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar