Veckans nyord: läshund

0 kommentarer

Larmrapporterna om bristande läsförmåga hos svenska elever duggar tätt. Ett sätt att öka läslusten kan vara att kalla på en läshund. Denna typ av terapihund sprider en trygghet som förbättrar koncentrationen.

Högläsning anges ofta som ett viktigt steg i barns läsutveckling. Men i skolan kan högläsning vara problematiskt. Miljön kan ofta vara stressig och det kan finnas en rädsla att göra bort sig både inför lärare och klasskamrater. Då kan en läshund hjälpa till.

Läshunden är en utbildad terapihund som eleverna kan högläsa inför. Den bidrar främst med lugn och trygghet vilket förbättrar elevernas koncentration och gör att de kan öva utan att känna någon press. Läshunden noterar förstås inte om konsonanter eller vokaler hamnar lite i oordning under läsningen.

Försök med att använda läshundar görs i både Sverige och Finland. Ålandstidningen berättar att elever på ögruppens skolor nyligen fått stifta bekantskap med läshundar:

"Fenomenet läshund är nytt på Åland men finns på många andra håll. I Finland har man med framgång börjat använda hundar som lyssnare och i USA finns idag över 2000 hundar för lästerapi."

Även Nya Åland och Oskarshamn-Tidningen har skrivit om läshundar. Det har också Aftonbladet gjort, men där kallas de läsningshundar.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar