Veckans nyord: intrycksallergi

0 kommentarer

Den som har intrycksallergi har svårt att koncentrera sig i stökiga miljöer. Det kan vara allt från lukter till ljud som hämmar koncentrationsförmågan.

Allt fler skolor väljer att intryckssanera klassrum. I sådana klassrum städas föremål bort som kan distrahera elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Teckningar och annat tas ned från väggarna. Viktig information samlas på ett ställe.

Intrycksallergi är alltså att ha bristande koncentrationsförmåga i vissa miljöer. När det är svårt att hålla koncentrationen blir det också svårt att hänga med i undervisningen. Tidningen Kollega berättar om en 13-åring som inte längre går i skolan:

Hon har fått diagnosen atypisk autism. Det kan beskrivas som en typ av intrycksallergi. Hon klarar inte av miljön i skolan, varken ljudnivån eller den sociala biten.

Att ha på sig keps eller huva, att använda öronproppar eller öronkåpor eller att ha solglaslögon kan enligt Ålandstidningen bidra till att minska problemen eftersom de kan göra det lättare att fokusera på en viss uppgift. Men det är sällan hjälpmedel som är tillåtna i klassrummen. I en insändare i TTELA berättas om kepsförbud i skolor i Trollhättan:

Flera skolor i kommunen har förbud för elever att ha keps eller huvudbonad på inomhus. Trots att kepsen för många elever är en förutsättning för att klara av att vistas i skolan och tillgodogöra sig undervisningen, detta då många barn har en så kallad ”intrycksallergi”. Genom att bära keps dämpas en del starka synintryck från till exempel lysrör och barnet kan bättre koncentrera sig och får mer energi över att klara både skolarbetet och det sociala samspelet.

Intrycksallergi är belagt i svenskan sedan 2015. Sedan dess har ordet blivit vanligare.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar