Veckans nyord: huskvinna

1 kommentarer

Huskvinnan har debatterats flitigt de senaste veckorna. Somliga betraktar fenomenet som ett feministiskt bakslag. Andra ser det som naturligt att bejaka – åtminstone vissa – traditionella könsroller.

Redan i januari förra året använde Greta Thurfjell ordet huskvinna i en artikel i Dagens Nyheter. Hon berättade om sina tankar efter ett möte med Sigge Eklund och Alex Schulman:

Jag tänker på vad denna outtömliga källa av intresse för relationer mellan män kan innebära, försöker sätta en diagnos på mig själv: penisavund, självhat, ett osedvanligt svårt fall av syndromet huskvinna.

Nyligen beskrev hon åter sig själv som en huskvinna. I en artikel i Dagens Nyheter diskuterade Greta Thurfjell livsstilsfeminism och Instagramfeminism och hävdade att de inte längre var på modet:

Jag har sannerligen aldrig tänkt på mig själv som konservativ i någon politisk mening, men däremot länge som något av en huskvinna (från det nedsättande ”husblatte”) – det vill säga manstillvänd, det vill säga självförnekande, det vill säga killarnas favorit. Det liknar syndromet cool girl men där en sådan spelar på att vara ”en av killarna” – hon kan dricka öl (men inte ha ölmage), spela tv-spel (men inte vinna över sina manliga motståndare), rapa (men inte så att det luktar) – tänker jag mig att huskvinnan är mer explicit, traditionellt kvinnlig.

Artikeln utlöste en debatt om synen på jämställdhet och feminism. Jonna Sima kritiserade ordvalet i en artikel i Aftonbladet:

Greta Thurfjell skriver att hon drömmer om att vara en ”huskvinna”. Det är ett påhittat ord som anspelar på det rasistiska tillmälet ”husneger”, alltså en svart person som är en nyttig idiot, ett slags ”rasförrädare”. Huskvinnan är i stället en könsförrädare. Någon som är undergiven och behagar männen och tycker det känns ”uppfriskande” att säga att hon hatar andra tjejer. Att använda ett ord med en politiskt inkorrekta klang kan kanske kännas kittlande för stunden.

Linda Nordlund skrev i Expressen att dagens debatt om huskvinnan enbart blivit möjlig på grund av den kamp som bedrivits för jämställdhet:

Att ikläda sig den traditionella kvinnorollen, som den perfekta värdinnan i broderat förkläde och högklackade pumps, kan kännas spännande – för att alla vet att det är ett rollspel. När det inte passar kan man hänga upp förklädet och sparka av sig klackarna. Huskvinnan är precis så emanciperad som hon i stunden har lust att vara.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Som en notering vid sidan om saken, SAOB anger begreppet huskvinna (husquinna) som belagt sedan åtminstone år 1477.* Det är enligt samma källa känt i betydelsen backstugsittare sedan i vart fall år 1550.**

Det är enligt SOAB även en term känd från i vart fall år 1653 i betyder kvinna som någon har i sitt hushåll, inte minst om hustru eller hushållerska. Det är ett numera något arkaiserande begrepp.***

* SthmTb. 1: 92 (1477).
** GripshR 1550. En ”husqvinna” skattade för sin enda ko 1 mark. NoraskogArk. 4: 22 (1571). (Daljunkaren var) En ringa husqvinnas .. son af oäkta börd. Ekelund 1FädH II. 1: 31 (1830).
*** VDAkt. 1653, nr 220. Then gamble Länssmannen Iosua Skarp .. hafwer warit i Suspicion för sin huussquinna som han hafwer hooss sigh. Därs. 1677, nr 354. Men det (att prästen i Svärdsjö höll handduken åt Gustav Vasa) fick hans nyfikna huskvinna se. Heidenstam Svensk. 2: 8 (1910). Östergren (1928; angivet ss. mindre vanl.).

SOAB: https://svenska.se/saob/?id=H_1393-0066.OS91&pz=7

Lägg till ny kommentar