Veckans nyord: halmdocka

0 kommentarer

På engelska har det länge talats om att den som lägger falska argument i motståndarens mun gör en straw man. Nu tycks uttrycket vara på väg att etablera sig i svenskan som halmdocka, halmgubbe eller halmfigur.

I samhällsdebatten om samhällsdebatten sägs det ofta att många debattörer argumenterar ohederligt. Det handlar inte sällan om avsiktliga missförståenden där motståndarens argument förvanskas. Därmed kan debattören skräddarsy argument eller åsikter som visserligen aldrig framförts, men som är enkla att bemöta.

Halmdocka är belagt i svensk press sedan 2008, halmfigur sedan 2008 och halmgubbe sedan 2006. I år har användningen ökat – i synnerhet av halmdocka och halmgubbe.

I Expressen skriver Johannes Forssberg att debattknepet kan uppskattas av personer som redan håller med, men att det inte bidrar till några konstruktiva meningsutbyten:

Det är enkelt att bygga en halmgubbe. Man tar sina politiska motståndare och gör en grotesk karikatyr av deras uppfattningar. Sedan går man till rasande angrepp och vinner debatten i stor stil. Fördelen med halmgubben är att den inte har någonting att sätta emot. ... Det är därför debatthögern och debattvänstern i allt större utsträckning debatterar mot karikatyrer som de båda sidorna har skapat av varandra. Var sida har var sin urhalmgubbe som vapen.

Än så länge är det få skribenter som förutsätter att ordet är känt bland läsarna. I stället förklaras det i regel. När Tove Lifvendahl i Upsala Nya Tidning bemöter kritik från Håkan Holmberg hävdar hon att han använder sig av en halmdocka. I texten återger hon nästan ordagrant Wikipedias definition av ordet:

Bygget av så kallade halmdockor är ett retoriskt grepp – medvetet eller omedvetet – och framkommer ofta i situationer då den utsedda motståndarens argument är svåra att bemöta rationellt.

Uppdatering: Wikipedia-artikeln om halmdocka skapades redan 2005.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar