Veckans nyord: grå litteratur

1 kommentarer

Färgen grå befinner sig mellan svart och vitt. Ord som jämngrå, gråmulen, grådask och gråzon avslöjar att det handlar om något ganska anonymt som befinner sig i ett gränsland. Så är det med grå litteratur.

Det produceras dagligen enorma mängder text som inte går att hitta på biblioteket eller i bokhandeln. Det kan handla om rapporter, riktlinjer och undersökningar framtagna av myndigheter, företag och andra organisationer. Eftersom de bara sprids inom en begränsad krets blir de inte tillgängliga för allmänheten. Inte sällan är texterna av intern karaktär. Men de kan för till exempel en forskare ändå vara av stort intresse.

Den här typen av litteratur kallas grå litteratur. Motsvarande uttryck förekommer i flera andra språk. På engelska talas det om grey literature, på tyska om graue Literatur, på spanska om literatura gris och på italienska om letteratura grigia.

Grå litteratur är belagt i svenskan sedan 2007. Så här definieras grå litteratur av Karolinska institutet:

Grå litteratur är den typ av material som inte riktigt går att placera in i de gängse publikationstyper som ges ut av vanliga förlag. Det kan vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, framtagna av myndigheter, universitet och andra organisationer och företag.

Under 2011 arbetade Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi med en utredning om samhällets kostnader för missbruk. Så här beskrev författarna sina arbetsmetoder:

Vi har gått igenom publicerad litteratur och sammanställt den ekonomiska bördan av missbruk med en så kallad top-down metod, det vill säga en sammanställning av aggregerade kostnader. Då publicerade studier saknas eller innehåller bristfällig information har vi kompletterat med uppgifter ur ”grå” litteratur, offentlig statistik och egna antaganden.

Än så länge förekommer grå litteratur nästan enbart inom universitets- och utredningsvärlden.

Anders

Illustration: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Kul att ni uppmärksammar vår text om grå litteratur, och väldigt målande beskrivning av grått som passar väl in på den här litteraturen!

Men att kalla grå litteratur för nyord känns lite konstigt. Det är en väletablerad term inom biblioteks- och universitetsvärlden. Man kan t ex hitta termen i titlarna på en uppsats och en rapport (dvs grå litteratur) från 1980-talet:
Banerjee, R. (1984). Grå litteratur i Spris utredningsbank: undersökning av hur material bättre kan samlas in från sjukvårdshuvudmännen.
Pierre, S., Sohlström, B. & Stigebrand, A. (1987). "Grå litteratur" inom omvårdnad och social omsorg

Har termen blivit vanligare eller fått större spridning i allmänspråket? Det är förstås svårt att säga, men jag tror inte det. Jag tror att det är helt enkelt är ett ganska anonymt ord någonstans mellan svart och vitt.

Lägg till ny kommentar