Veckans nyord: generation C

0 kommentarer

Den som är född i generation C är ung under coronapandemin. Generation C används om barn och unga vars framtid kan komma att präglas av olika åtgärder för att förhindra smittspridning.

Generation Z används ibland om personer födda mellan 1995 och 2014. De senaste månaderna har denna grupp börjat kallas generation C, där C står för corona. De som använder det här uttrycket signalerar alltså att pandemin kan ha så stor inverkan på tillvaron och framtiden att det är motiverat med en särskild benämning.

Sämre utbildning, färre möjligheter på arbetsmarknaden och försämrad social situation. Det är några av de vanligaste farhågorna kring generation C. Anna Gullberg skriver i Fokus att deras situation riskerar att påverkas även på längre sikt:

Generation Z som nu kallas generation C som i Corona är på god väg att bli generation I som i Isolerad.

Södermanlands Nyheter jämför med hur andra stora händelser har påverkat tidigare generationer:

Generationen som är född mellan 1995 och början av 2000-talet kallas Generation Z, men har nu också börjat gå under namnet Generation C – C som i corona. För liksom generationerna dessförinnan definierades av händelser som Berlinmurens fall och 11 septemberattentaten kommer generationen som nu är på väg ut i vuxenlivet att formas av coronapandemin.

Generation C är belagt i svenskan sedan 2020.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Tags: 

Lägg till ny kommentar