Veckans nyord: digital urinvånare

0 kommentarer

Den digitala urinvånaren är uppväxt med mobiltelefoner och snabbt internet. Och det kan i sin tur påverka beteenden.

Kanske befinner säg mänskligheten bara i början av den digitala revolutionen. Men de förändringar som utlösts av digitaliseringen debatteras ständigt. På sistone har diskussionerna bland annat handlat om skärmtid och effekterna av att mer eller mindre vara ständigt uppkopplad.

Men för den som växer upp mitt i revolutionen blir förändringarna sannolikt inte lika påtagliga. Denna generation kan kallas digitala urinvånare. På engelska talas det om digital natives.

Dokumentären Parning, som nyligen hade premiär, skildrar hur svenskar födda på 1990-talet dejtar samt ser på kärlek och relationer. Bon berättar om bakgrunden till filmen:

Regissören Lina Maria Mannheimer såg tendenser hos 90-talister, första generationens digitala urinvånare, som vittnade om att just internets närvaro påverkat sättet de ser på bland annat sexualitet, kärlek och familjebildning. Det intresset växte och blev dokumentären Parning.

I artikeln talas det även om generation högersvep, vilket syftar på dejtningappen Tinder. Men det finns olika uppfattningar – eller så har de förändrats med tiden – om vilka som är de digitala urinvånarna. Så här skrev Lisbeth Lindeborg 2010 i en debattartikel i Newsmill:

När det gäller människors förhållande till de de så kallade nya medierna urskiljer vi tre generationer. Den yngsta, generation M (Millennium och multitasking är född mellan 1981 och år 2000. De dessförinnan födda (1965–1980) betecknas som digitala urinvånare (digital natives), vilka är uppvuxna med it men med kännedom om de gamla medierna. Alla generationer födda innan 1965 räknas till de digitala invandrarna (digital immigrants) som först senare gjort sitt inträde i den virtuella världen.

Två år tidigare intervjuades internetforskaren Jeffrey Cole i Metro. Han försökte då beskriva vilka drag som kännetecknade personer som växt upp med internet:

Vissa kallar dem för ”digitala urinvånare”. Saker vi tror att de kommer att ta med sig hela livet är möjligheten till inflytande, att inte bära klocka, lusten att flytta medier. Jag tror att de flesta förändringar kommer att hålla i sig.

Digital urinvånare är belagt i svenskan sedan 2008. Det talas även om nätets infödda och digitalt infödda. I engelskan är digital natives belagt sedan åtminstone 2001. Användningen av digital urinvånare i svenskan har ökat kraftigt under 2019 i samband med uppmärksamheten kring Parning.

Anders

Foto: Unsplash

Tags: 

Lägg till ny kommentar