Vass på statistik är vass på främmande språk

0 kommentarer

Är förmågan att lära sig främmande språk synonym med förmågan att upptäcka statistiska mönster? Ett sådant samband föreslår forskare vid israeliska, amerikanska och spanska universitet i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Att ha lätt för språk behöver inte nödvändigtvis ha med någon särskild språklig begåvning att göra. I stället kan den som utan större ansträngning lär sig främmande språk ha en allmän förmåga att avslöja statistiska regelbundenheter. Denna förmåga ska i sin tur medföra att de nya kunskaperna hanteras systematiskt och därför också har större förutsättningar att fastna.

I studien fick en grupp amerikanska studenter utföra olika uppgifter som undersökte hur väl de upptäckte strukturer och ljudmönster i hebreiska. De fick också titta på bildsekvenser med olika komplexa geometriska former. Vissa studenter insåg att vissa former alltid dök upp i samma följd.

De som var bäst på att avslöja regelbundenheter bland de geometriska formerna var också de som gjorde bäst ifrån sig på testet som gick ut på att identifiera olika mönster i hebreiska. Av de studenter som sedan gick vidare till att studera hebreiska klarade sig de som var vassast på att upptäcka mönster också bäst när det gällde färdigheter i det nya språket.

Forskarna anser att resultatet av studien visar att det finns en länk mellan språkinlärning och förmågan att upptäcka statistiska mönster. Denna förbindelse skulle i framtiden kunna förklara en mängd olika kognitiva processer, både språkliga och andra.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar