Vår sociala strävan spåras i språket

0 kommentarer

Framgång och tillhörighet. Det är två grundläggande mänskliga mål. Vi strävar också efter att upprätthålla traditioner och att undvika det vi upplever som negativt.

Genom att analysera vårt språkbruk har ett antal forskare i psykologi vid Wyoming university preciserat vad som motiverar oss i det större perspektivet. Och i grunden ligger vår sociala natur – något som har blivit extra tydligt i coronans spår, då vi uppfinner nya sätt att ty oss till varandra.

”Det är få saker som är så viktiga inom psykologin som att förstå vad människor egentligen vill”, säger psykologiprofessor Ben Wilkowski. "Men det har saknats enighet om relevanta termer för att ringa in våra mål." Forskarna bestämde sig för att den bästa ledtråden ligger i människors egna beskrivningar av vad som motiverar dem.

Genom att samla in och ranka 140 000 engelska substantiv, fick man till slut en lista på 1 060 ord som bedömdes relevanta för att tala om livsmål. Därefter följde en serie på sju undersökningar, som omfattade samtal med hundratals personer om vad de strävar efter i livet. Resultatet blev fyra punkter, som enligt forskarna kan representera all mänsklig motivation:

  • Framgång, målet att få allt från makt och pengar till perfektion och ära, men allra mest social status – respekt och beundran genom vad man uppnått i livet.
  • Inkludering, målet att acceptera och accepteras av alla sorters människor.
  • Negativitetsprevention, målet att undvika det vi upplever som negativt, som konflikter, social isolering och utanförskap.
  • Tradition, målet att upprätthålla institutioner som har med grupptillhörighet att göra: familjen, religionen, nationen med mera.

Våra mål i stort är överväldigande sociala, menar Ben Wilkowski. Behovet att ”höra till” och vår ultrasociala natur speglas i alla fyra kategorierna.

Maria

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Lägg till ny kommentar