Vänner inte bättre på att identifiera känslor i mejl

0 kommentarer

Utropstecken, emotikoner och versaler kompenserar inte för kroppsspråk, intonation och ansiktsuttryck. Och det är därför som få lyckas att identifiera skribentens känslor i ett mejl. Det hävdar forskare i psykologi vid Chatham university i Pittsburgh, USA.

Att kommunicera med e-post blir allt vanligare. För att visa vilka känslor som ligger bakom ett påstående är det många skribenter som tar till upprepade utropstecken, versaler eller emotikoner. Men det är inte verktyg som är särskilt framgångsrika.

Amerikanska forskare visar i en studie publicerad i Human Communication Research att mottagaren ofta har svårt att identifiera vilka känslor som skribenten vill ge uttryck för. Särskilt svårt är det att identifiera sarkasm.

Osäkerhet över hur något ska tolkas råder inte bara när det är främlingar som skriver till varandra. Personer som känner varandra väl har enligt studien lika svårt att förstå vilka känslor skribenten vill ge uttryck för.

Vänner som skriver till varandra anser sig vara säkra på hur känsloyttringar ska tolkas. De är också övertygade om att de med precision kan ge uttryck för egna känslor. Inget av detta visade sig stämma.

I stället hade vänner lika svårt som främlingar att uppfatta nyanser. Bägge grupperna kunde lätt identifiera en känsla som ilska, men de hade svårt att avgöra hur arg skribenten var.

Många deltagare tog alltså till upprepade utropstecken, versaler och emotikoner med avsikten att understryka vilka känslor som låg bakom ett påstående. De var övertygade om att dessa redskap skulle underlätta mottagarens förståelse, men inte heller detta stämde. Det visar enligt forskarna att de inte kompenserar för kroppsspråk, intonation och ansiktsuttryck.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar