Väljer du Myanmar i stället för Burma?

2 kommentarer

Myanmar i stället för Burma lyder numera rekommendationen från Språkrådet. Övergången gjordes i somras. Samtidigt genomförde de etablerade medier som inte redan använde Myanmar samma skifte.

I Språktidningen 7/2018 skriver Språkrådets Ola Karlsson om bakgrunden till bytet. Han skriver att Myanmar och Burma lite förenklat är två stavningsformer av samma namn, där Myanmar återspeglar en mer skriftspråklig form och Burma en mer talspråklig form.

Det var en militärregim som 1989 valde Myanmar till officiell latinsk namnform. I protest mot regimen fortsatte dock oppositionen att använda Burma. Samma val gjorde stora delar av omvärlden i ett slags protest mot regimen.

Nu är militärregimens dagar historia. Men den demokratiskt valda regeringen har inte valt att åter använda stavningen Burma. Eftersom frågan inte längre är politiskt känslig finns enligt Ola Karlsson inte längre det motivet för att behålla Burma.

Kommer du själv att göra samma val och skriva Myanmar i stället för Burma? Rösta här intill!

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Wikipedia skriver om landets namn på esperanto:
Birmo (rekomendita de la Akademio de Esperanto kaj komune uzita nomo) aŭ Mjanmao (oficiala nomo laŭ la aktuala reganta junto kaj laŭ UN) estas lando en Sud-Orienta Azio.

Här förvandlas y till j (som yes blir jes) men inte till i.

Pyidaungsu Myanma Naingngandaŭ
Mjanmaa Unio

Oavsett om regimen i Burma är demokratiskt vald eller inte har den ingen rätt att fatta beslut om hur landets namn ska vara på svenska. Vårt lands namn är Sverige, men vi kräver inte att andra länder ska använda just detta namn, utan godkänner Sweden, Suecia, Ruotsi o s v helt naturligt. Det är naturligt och normalt att länder och städer har olika namn på olika språk och regeringar har inget med det att göra.

Lägg till ny kommentar