Utmana ordförrådet i veckans kviss!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Känner du till vad de betyder? De rätta svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pexels

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar