Utmana ditt ordförråd i veckans kviss!

0 kommentarer

I Språktidningens kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. De korrekta svaren är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pexels

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar