Undviker tabun med grammatikens hjälp

0 kommentarer

I flera aboriginspråk kan ett namn vara tabu i vissa situationer. Då ser grammatiken till så att det ändå går att prata om personen ifråga så att alla närvarande förstår. Så fungerar till exempel murrinh-patha, ett språk som talas i norra Australien, enligt en studie publicerad i tidskriften Language.

Murrinh-patha talas i och runt den ensligt belägna staden Wadeye i Northern Territory i norra Australien. Språket har bara omkring 1 800 talare. Ändå tycks murrinh-patha ha en ljusare framtid än många andra aboriginspråk. Det används nämligen i regionen som lingua franca, ett språk som många har gemensamt utan att ha det som modersmål, och antalet talare är på väg uppåt.

Murrinh-patha har omkring 35 konjugationer. Varje verb kan förses med en mängd prefix och suffix som bland annat anger subjekt och objekt. Därigenom kan talarna exempelvis undvika namn som är tabu.

Ett tabu kan vara att säga en avliden persons namn. Om en kvinna vill undvika att nämna sin bortgångne makes namn kan hon först ange att hon talar om ett par där hon var en av de inblandade: ngankungintha ngunungamnginthadurr ('vi två som inte var bror och syster gick'). Genom att i nästa mening använda en form som betyder han är betydelsen så snäv att de närvarande förstår att hon talar om den avlidne maken: thungku banurdurditharragathu thungku ngalla nyiniyu ('han laddade det stora geväret när han gick den här vägen').

Grammatiken gör alltså att talare av murrinh-patha inte behöver nämna namn som är tabu. Det går förstås att prata om händelser på liknande sätt även på svenska – men där ger inte grammatiken några ledtrådar till talarens släktskap till de omtalade personerna.

I Språktidningen 1/2010 berättade språkforskaren Torbjörn Westerlund om sitt arbete med att dokumentera aboriginspråket ngarla. Läs artikeln här.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar