Typsnitten bakom rubrikerna

0 kommentarer

Typsnitt får sällan rubriker. Men när Per Torberger i sin blogg för tre år sedan uppmärksammade att Rädda barnen använde ett typsnitt skapat av en person som förgripit sig på barn duggade rubrikerna tätt. Händelsen uppmärksammas i radioprogrammet Typo, som i tio avsnitt behandlar tio populära typsnitt.

Eric Gill var skulptör och typograf. År 1929 fick han uppdraget att skapa ett typsnitt för London and North Eastern Railway. Resultatet blev Gill sans, ett lättläst och tydligt typsnitt som används flitigt än i dag. Gill sans har bland annat synts i loggor för Saab, Benetton, BBC, Tommy Hilfiger – och Rädda barnen.

I Eric Gills dagböcker berättade han om sexuella övergrepp mot barn, incestuösa förhållanden till sina två systrar och sexuella handlingar med sin hund. Rädda barnen kände inte till att organisationens huvudtypsnitt hade ritats av en sexbrottsling. När uppgifterna blev kända valde de att fasa ut typsnittet och förändra den grafiska profilen, berättar Cap & Design.

Gill sans är ett av de tio typsnitt som skildras i radioprogrammet Typo. Det första avsnittet sänds i morgon lördag klockan 8.50 i P1. Övriga typsnitt som kommer att behandlas är Times new Roman, Courier, Bodoni, Comic sans, Baskerville, Helvetica, Futura, Gotham och Old English.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar