Tungan rätt i mun – annars förstår barnet sämre

1 kommentarer

Att hålla tungan rätt i mun kan vara avgörande för språkförståelsen. Bitleksaker som begränsar tungans rörelser kan förhindra spädbarnets språkförståelse. Det hävdar kanadensiska forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Forskarna anser sig ha hittat en tydlig koppling mellan tungans motorik och språkförståelsen. I studien testades barn som var sex månader gamla. Försöket gick ut på att de skulle kunna skilja på två snarlika konsonantljud som finns i hindi.

När tungan kunde röra sig fritt i munnen hade spädbarnen inga svårigheter att identifiera de olika ljuden. Men när de hade en bitleksak i munnen kunde de inte längre upptäcka skillnaden. Tungans rörelser ska alltså ha varit en central del i språkförståelsen.

Tidigare forskning om hur barn tillägnar sig språk har enligt studien inte tagit hänsyn till tungans motorik. Nu anser forskarna att även motoriken i munnen behöver studeras i samband med språkförståelse.

Forskarna säger däremot inte att barn inte ska få använda bitleksaker. Än så länge vet ingen hur mycket tungan behöver kunna röra sig fritt för att inte språkutvecklingen ska hämmas.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

De som hade bitleksaker hade huvudfokus på leksaken som är konkret och går undersöka för ett litet barn medan de lyssnade på ljuden. Det är väl inget konstigt att de har sämre förutsättning att upptäcka skillnaden. Vem säger att resultatet inte beror på det och inte just munmotorik. Dåligt att det inte tas upp som en möjlig orsak.

Lägg till ny kommentar