Trumps retorik följer amerikansk trend

1 kommentarer

Donald Trump är inget undantag. I stället är sättet han uttrycker sig på del av en trend där politiker lägger större vikt vid ett beteende som präglas av självförtroende och mindre vikt vid analytiskt tänkande. Det fastslår forskare i psykologi i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

För att undersöka hur amerikanska presidenter och andra toppolitiker uttrycker sig har forskare i psykologi använt sig av databaser med olika tal. Där ingår bland annat tal av amerikanska presidenter från 1789 och framåt, lagtexter från USA, Kanada, Storbritannien och Australien samt tal från ledande politiker i Australien, Storbritannien och Kanada mellan 1895 och 2017.

En dominerande trend är att det analytiska tänkandet minskar i talen. Färre politiker ägnar sig alltså åt resonemang där de prövar olika argument och väger olika ståndpunkter mot varandra. När politiker talar inför publik blir det i stället allt viktigare att utstråla självförtroende.

Förändringen är tydlig i valet av ord. I samband med analytiskt tänkande används artiklar och prepositioner i större utsträckning än normalt. När självförtroendet är i fokus förekommer personliga pronomen oftare. Hjälpverb och negationer är också vanligare när det snarare är framförandet än budskapet som är viktigast.

Studien visar att Donald Trump både sticker ut och passar in i mönstret. När han talar är stilen informell – men han är också mycket självsäker. Donald Trump kännetecknas av högt självförtroende och lite analytiskt tänkande. Men detta, skriver forskarna, är inget trendbrott utan en fortsättning på en långvarig utveckling. Det som gör Donald Trump anmärkningsvärd är att han går längre i båda riktningarna än någon av sina företrädare.

Det som gör Donald Trumps stil framgångsrik är enligt forskarna att han vinner många väljares förtroende genom intuitiva och självsäkra svar på svåra och komplicerade frågor. Typiskt för en sådan stil är ett flitigt bruk av pronomen som you och we – och mindre av I och me.

Brittiska politiker har – i jämförelse med amerikanska presidenter – lagt större vikt vid analytiskt tänkande. Även det är något som är på väg att förändras. Men den trend som började i USA omkring 1900 kom till Storbritannien först under 1980-talet. Och där har den enligt forskarna ännu inte hunnit lika långt som i USA.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar