Trump och equality är barnens ord på engelska

1 kommentarer

Equality är barnens ord i Australien och Nya Zeeland i år. Trump tar hem utmärkelsen i Storbritannien. Bakom utnämningarna står Oxford university press.

Sedan några år tillbaka utser ordboksredaktionerna vid Oxford university press inte bara årets ord, utan de väljer även ett särskilt ord för barn. Förra året föll valet på refugee (’flykting’) i Storbritannien.

Utnämningen görs efter läsning av uppsatser skrivna av unga talare. Deltagarna får i uppgift att skriva en uppsats utifrån ett visst ord. Detta ord fungerar som utgångspunkt för texterna.

I Australien och Nya Zeeland var det många elever som valde equality (’jämlikhet’). Men de tog sig an ämnet och ordet på många olika sätt. Vissa skrev om jämlikhet mellan könen och inom äktenskapet. Andra behandlade exempelvis medborgerliga rättigheter och orättvisa löner.

Andra populära ord visade även de på ett stort engagemang i olika samtidsfrågor. Många barn skrev om war (’krig’), freedom (’frihet’), diversity (’mångfald’), refugees (’flyktingar’) och pollution (’miljöförstöring’). Favoritämnen för många var också family (’familj’), soccer (’fotboll’) och friendship (’vänskap’).

Barnens ord i Storbritannien utsågs på samma sätt. Här föll valet på Trump – ett egennamn som i uppsatserna ökat med 1 628 procent sedan 2016. Eleverna skrev inte bara om namnet på USA:s president Donald Trump. Ordet användes i texterna också som verb och som substantiv. I uppsatserna förekom avledningar som Trumplestiltskin, Trumpwinningtastic och Trumpyness.

Andra ord och uttryck som allt fler barn skrev om var fake news (’falska nyheter’), Brexit och alternative facts (’alternativa fakta’).

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

När jag lyssnar på RadioHavano Kubo, så uttalas den amerikanske presidentens namn : Trum..
Man hör alltså inte p i slutet av hans namn. Det hörde jag också från
en chilenare här i Göteborg. Beror detta på spanska språket, att man inte hör slutkonsonanten p eller finns det någon annan orsak?
Kan ordet "trump" ha någon betydelse i spanskan?
På esperanto betyder ordet "trompi" bedra, luras.
Vi skulle lätt kunna göra ett nytt ord "trumpi".

Lägg till ny kommentar